לקוחות רבים פונים אלינו בשאלות לגבי העסקת פרילאנסים. הנושא אכן בעייתי מאוד לאור תביעות רבות של פרילאנסים אשר מבקשים מבית הדין לעבודה להכיר בהם כעובדים מן המניין. להלן מאמר של משרדנו בנושא זה. בכל הבהרה נוספת, הינכם מוזמנים לפנות אלינו.

בפסקי דין רבים, נקבע כי המבחן העיקרי לפיו ייקבע האם מדובר ביחסי עובד-מעסיק הינו "המבחן המעורב", אשר מורכב ממספר מבחנים, כאשר אף אחד מהמבחנים אינו מכריע כשלעצמו – אלא יש לראות את התמונה בכללותה.

דורון מרגלית החל לעבוד ביום 1.9.2014 בכפר הנוער קדמה. לדברי דורון, הובטח לו כי כפר הנוער ימשיך להעסיק אותו גם בשנת הלימודים הבאה המתחילה בספטמבר 2015.

ביום 19.5.2015, זומן דורון לשיחה עם שחר רובינשטיין, ששימש כמנכ"ל כפר הנוער. בשיחה הוסבר לדורון, כי תפקידו התייתר, והוצע לו תפקיד חלופי ובתנאים זהים, כרכז פנימייה.

אבי בן אהרון הינו חבר קיבוץ תל יוסף החל משנת 1985. בשנת 1986 שובץ אבי, במסגרת סידור העבודה בקיבוץ, כעובד בענף הדיג ומאז שנת 1988 שימש כמנהל מפעל הדיג (המדגה). בשנת 2002, שונתה מתכונת הקיבוץ, ממתכונת של "קיבוץ שיתופי" למתכונת של "קיבוץ מתחדש". במסגרת השינוי, יצא מכרז לתפקיד מנהל המדגה ואבי נבחר לתפקיד. בשנת 2010, נערכה בדיקה בכל הנוגע להתנהלות המדגה, לאור קשיים כלכליים אליהם הוא נקלע, ובמסגרת הבדיקה הוטחו באבי האשמות שונות והוא התבקש לעזוב את תפקידו מרצונו. לבסוף, ביום 30.1.2011 פוטר אבי מעבודתו.

יפה ג'ון, היא ילידת 23.8.1944, וביום 24.6.2007, בהתקרבה לגיל 63 שנה, החלה לעבוד כאשת מכירות בחברת "טבע אשתאול" שהפעילה בשעתו מסעדה וחנות תבלינים בכניסה ליער אשתאול הסמוך לירושלים. לימים, עברה הבעלות במסעדה ובחנות לחברת "רז מטמון" ומאותו מועד ואילך עבדה יפה אצל "רז מטמון" בתפקיד זהה לתפקידה בחברת "טבע אשתאול".

ליפה נמסר מסמך שכותרתו "המשך זכויות", לפיו כל זכויותיה של יפה שהיו לה בחברת "טבע אשתאול" יועברו במלואן לחברת "רז מטמון" כולל הוותק לעניין פיצויי פיטורין.

פאולינה איפראימוב ו-3 חברותיה עבדו מספר שנים במפעל ר-צ פלסט בע"מ בשדרות ("המפעל").

ביום 30.11.2008 קיבלו העובדות הודעה מהמפעל על הפסקת עבודתן, זאת הואיל ונחשדו בגניבה. העובדות פוטרו מיד, מבלי ששולמו להן פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת.

מורן עבדה במשך 9 שנים כמורה ורכזת חוג מחול במתנ"ס אבן יהודה. בין המתנ"ס למורן נחתם הסכם העסקה, אשר התחדש מדי שנה, בו הוסכם כי בין מורן למתנ"ס לא יחולו יחסי עובד-מעסיק, ובמידה וייקבע מסיבה כלשהי כי נוצרו יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים, תיערך התחשבנות מחודשת. בהתאם להסכם, מדי חודש מורן הייתה מגישה למתנ"ס חשבונית מס.