יפה ג'ון, היא ילידת 23.8.1944, וביום 24.6.2007, בהתקרבה לגיל 63 שנה, החלה לעבוד כאשת מכירות בחברת "טבע אשתאול" שהפעילה בשעתו מסעדה וחנות תבלינים בכניסה ליער אשתאול הסמוך לירושלים. לימים, עברה הבעלות במסעדה ובחנות לחברת "רז מטמון" ומאותו מועד ואילך עבדה יפה אצל "רז מטמון" בתפקיד זהה לתפקידה בחברת "טבע אשתאול".

ליפה נמסר מסמך שכותרתו "המשך זכויות", לפיו כל זכויותיה של יפה שהיו לה בחברת "טבע אשתאול" יועברו במלואן לחברת "רז מטמון" כולל הוותק לעניין פיצויי פיטורין.

פאולינה איפראימוב ו-3 חברותיה עבדו מספר שנים במפעל ר-צ פלסט בע"מ בשדרות ("המפעל").

ביום 30.11.2008 קיבלו העובדות הודעה מהמפעל על הפסקת עבודתן, זאת הואיל ונחשדו בגניבה. העובדות פוטרו מיד, מבלי ששולמו להן פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת.

מורן עבדה במשך 9 שנים כמורה ורכזת חוג מחול במתנ"ס אבן יהודה. בין המתנ"ס למורן נחתם הסכם העסקה, אשר התחדש מדי שנה, בו הוסכם כי בין מורן למתנ"ס לא יחולו יחסי עובד-מעסיק, ובמידה וייקבע מסיבה כלשהי כי נוצרו יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים, תיערך התחשבנות מחודשת. בהתאם להסכם, מדי חודש מורן הייתה מגישה למתנ"ס חשבונית מס.

אוריאל ברד עבד כמתכנת בחברת "קסנטו" במשך כשנתיים. בין אוריאל לחברה נחתם הסכם העסקה בו הוסדר, בין היתר, נושא השכר עבור שעות העבודה.

בהתאם להסכם, ישולם לאוריאל שכר עבודה חודשי גלובלי בסך של 18,400 ₪ וכן בנוסף תשלום גלובלי עבור שעות נוספות בגין ממוצע של 30 שעות נוספות בחודש, בסך של 4,600 ₪.

ילנה יוחננוב עבדה כ – 6 שנים ברשת החנויות "טיב טעם" כקופאית. הרשת הציגה בפני העובדת סרטונים לפיהם היא העבירה מוצרי ירקות בקופה עבור עובדת אחרת שלא בהתאם לנוהלים. העובדת מסרה הסברים למעשיה ונאמר לה כי הרשת רואה בכך גניבה.

לאחר כשבוע זומנה העובדת למשרדו של מנהל הסניף וחתמה על מכתב התפטרות, אשר הוכן מראש על ידי הרשת. לעובדת נאמר כי באם לא תחתום על מכתב ההתפטרות, תוגש כנגדה תלונה במשטרה.

העובדת הגישה תביעה כנגד הרשת וטענה כי פוטרה ולא התפטרה, וכי היתה חובה על הרשת לערוך לה שימוע כדין.

גלית קידר ודפנה אילוז עובדות באגף התברואה בעיריית ירושלים. השתיים הגישו תביעה כנגד העירייה בטענה כי הן מופלות לרעה בשכרן לעומת גברים שעובדים בעבודה זהה. בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קבע כי גלית ודפנה הוכיחו כי קיימים פערי שכר בינן לבין שני העובדים העובדים בעבודה זהה, ובנסיבות אלה, החוק קובע כי נטל ההוכחה עובר לעירייה, ועל העירייה להוכיח כי הפער נובע מסיבות מוצדקות ולא בשל אפליה אסורה.