יוסף אילן הינו איש מחשבים אשר סיפק שירותים לחברת לאוטומציה במינהל השלטון המקומי. ההתקשרות שבין הצדדים ארכה כ – 16 שנים, במהלכן הנפיק אילן לחברה חשבוניות מס כנגד התשלומים שהחברה שילמה לו.

סיום ההתקשרות בין הצדדים נבע מכך שהפרוייקט שבו עבד אילן, הסתיים, וחברה אחרת נבחרה להמשיך אותו.

אילן הגיש תביעה לבית הדין האזורי במסגרתה טען כי היה למעשה עובד של החברה, ועל כן הוא זכאי לפיצויי פיטורים, זכויות סוציאליות, ופיצוי בגין אי עריכת שימוע. תביעתו של אילן הועמדה על 2,852,727 ₪.

אביחי וסאל שימש כמנכ"ל חברת א. גולן תקשורת בע"מ ("החברה"), העוסקת בתחום מערכות חשמל, במשך כ – 6.5 שנים.

במסגרת הסכם ההעסקה של אביחי, נקבע כי אביחי יהא זכאי לאופציות בחברה (זכות לרכוש מניות בחברה תמורת מחיר קבוע מראש ובמועד קבוע מראש).

הסכמת הצדדים ביחס לאופציות היתה כי תנאי לקבלת האופציות, הינו כי אביחי יטול על עצמו באופן אישי ערבויות לחובות החברה.

לאחר פיטוריו של אביחי ביום 31/7/2016, הגיש אביחי תביעה כנגד החברה, בה טען כי יש לפצותו בסך של 3,171,533 ₪ בגין האופציות שלא ניתנו לו. כמו כן טען אביחי כי זכויות שונות מתחום דיני העבודה לא שולמו לו וביניהן פיצויי פיטורים, הפרשי שכר, הפרשות לפנסיה, פדיון חופשה ועוד.

אילן יוסף הינו איש מחשבים אשר עבד מטעם החברה לאוטומציה ("החברה") כשכיר בפרוייקט ניהול מערכת המים של ירושלים בין השנים 1980 – 1982. בשנת 1988 סיפק אילן שירותים לחברה כעוסק מורשה כנגד חשבונית עד לסיום ההתקשרות איתו בשנת 2004. סיום ההתקשרות בין הצדדים נבע מבחירת זכיין אחר לניהול מערכת המים של ירושלים.

כחלק מ"אסטרטגיית היציאה" ממשבר הקורונה, אשר אמורה להחזיר את המשק הישראלי לפעילות מלאה באופן הדרגתי, בוצעו ביום 19/4/2020 שינויים בתקנות שעת חירום, העוסקות במקומות עבודה ובחובות מעסיקים במשבר הקורונה.

אנו מודעים לכך כי השינויים התכופים בתקנות שעת החירום עלולות להביא לבלבול ולאי וודאות ובמאמר זה נעשה כמיטב יכולתנו לעשות סדר בדברים ולפשט את הדברים ככל שניתן.

אתמול, 1/4/2020, נכנסו לתוקף תיקונים לתקנות שעת חירום, העוסקות במקומות עבודה ובחובות מעסיקים במשבר הקורונה.

להלן עיקרי הדברים:

ממשלת ישראל הוציאה בתקופה האחרונה כמות לא מבוטלת של תקנות לשעת חירום בעקבות משבר הקורונה.

בעקבות שאלות רבות של לקוחותינו, אנו מביאים לכם תמצית התקנות העוסקות במקומות עבודה – מותר ואסור.