אריה פרידמן ומרדכי איבגי הם יזמי נדל"ן. בשנת 2012 סיפר איבגי לפרידמן בפגישה משותפת, כי הוא מנהל מו"מ לרכישת מגרש ועליו מבנה רעוע במיקום מרכזי בעיר אילת.
במסגרת פגישה בין השניים, ציין איבגי כי בכוונתו להרוס את המבנה שנמצא על המגרש ("הנכס") ולבנות במגרש מבנה חדש, תוך ניצול מירבי של זכויות הבנייה ("הפרוייקט"). איבגי שאל את פרידמן מהי הדרך המועדפת לנצל את מלוא זכויות הבנייה והעביר לפרידמן הודעת דוא"ל אשר כללה את התב"ע והיתר הבנייה הקיים.

אנו שמחים להביא לידיעתכם הטבה אשר אמורה לסייע למגזר העסקי והתעשייתי:

ביום 21/4/2020 נחתמו על ידי שר הפנים תקנות, אשר מעניקות הנחות בארנונה לעסקים. שיעור ההנחה הוא 100% ל – 3 חודשים, לתקופה שמיום 1/3/2020 ועד ליום 31/5/2020.

 הארכה אוטומטית של מועדים לאישורים רגולטוריים, כגון רשיון עסק:

חברת ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ זכתה במכרז של רכבת ישראל להרחבת מסילות הרכבת שבין קיבוץ נען לבאר שבע.

רכבת ישראל שילמה לביבי כבישים כ – 104 מיליון ₪ עבור עבודתה בפרויקט, אולם ביבי כבישים טענה כי מגיעים לה תשלומים בגין עבודות נוספות, עיכוב בתחילת ביצוע הפרויקט, נזקי שיטפונות וקיזוז כספים שבוצע על ידי רכבת ישראל. בגין כך, טענה ביבי כבישים כי מגיע לה סך של 60,000,000 ₪ נוספים מרכבת ישראל.

חברת I Option group ("החברה") הפעילה אתר אינטרנט למסחר בניירות ערך מסוג אופציות בינאריות. בין בעלי המניות והמנהלים של החברה לבין מספר אנשי עסקים התנהלו מגעים להשקעה בחברה, ובשנת 2013 נחתמו שני הסכמים בין החברה לבין המשקיעים, כאשר אחד מההסכמים כונה "הסכם הלוואה" והשני כונה "מכתב כוונות".

לאחר חתימת ההסכמים, העבירה קבוצת המשקיעים לידי החברה סך של 800,000 דולר ארה"ב, המהווים כ – 2.9 מליון ₪.

בהתאם להסכם ההלוואה, היתה ההלוואה אמורה להיפרע כחודש לאחר נתינתה. משהגיע מועד פירעון ההלוואה, פנתה קבוצת המשקיעים אל החברה בדרישה להשבת ההלוואה אולם נענתה כי הכספים נמסרו לחברה כהשקעה ולא כהלוואה ועל כן, הכספים לא יוחזרו לקבוצת המשקיעים.

חברת ש.י. מיטב השקעות וחברת חי-שי השקעות, הינם הבעלים של תחנת תידלוק בראשון לציון (להלן: "הבעלים").

ביום 29/2/16 חתמו הבעלים על הסכם שכירות עם חברת זר תחנות דלק ("השוכרת"), לפיו שכרה השוכרת את כל המתחם מהבעלים. בהסכם השכירות, הוגדרה התחנה ככוללת מתחם תדלוק לדלק וגז, חנות נוחות, חנות אביזרים ומכונת שטיפה.

מטרת השכירות, הוגדרה בהסכם השכירות: "הפעלת תחנת דלק וגז, חנות אביזרים ומכונת שטיפה ובית קפה".

במסגרת הסכם השכירות, הצהירו הבעלים כי התקבל טופס 4 בגין התחנה. כמו כן, הצהירו הבעלים כי למיטב ידיעתם התחנה נבנתה ע"פ היתר בנייה.

השוכרת הצהירה בהסכם השכירות, כי ניתנה לה הזדמנות לבדוק בעצמה ובאמצעות יועצים מטעמה את כל המידע הרלוונטי ביחס למקרקעין ולתחנה וכן ערכה את כל הבדיקות הנדרשות בכל הגופים ו/או הרשויות המוסמכות, לרבות היתרי בניה, התאמת מצב התחנה בפועל להיתרי הבניה, אפשרות השימוש בתחנה, לרבות הדרישות לקבלת רשיון עסק וכן את דרישת הרשויות לצורך הפעלת התחנה למטרת השכירות.

השוכרת הפעילה את המתחם ללא רשיון עסק כשנה וחצי ולאחר מכן הגישה בקשה למתן רשיון עסק. אולם, רשיון עסק לא ניתן לה על ידי עיריית ראשון לציון ואף הוגש כנגדה כתב אישום בשל הפעלת התחנה ללא רשיון עסק.