תפריט נגישות

30/4/2020 משבר הקורונה: האם ניתן להימנע מתשלום דמי שכירות?

ממשלת ישראל מסירה אט אט את המגבלות על המגזר העסקי והמסחרי, מתוך מגמה לחזרה לפעילות עסקית מלאה בהקדם.

לאחר כחודש וחצי של השבתה, חברות ועסקים רבים במדינת ישראל מוצאים את עצמם מתמודדים עם מציאות חדשה שבה אינם יכולים לקיים את החוזים עליהם חתמו. הדבר ניכר בעיקר בתחום המקרקעין – שוכרים של נכסי נדל"ן שלא יכולים לשלם דמי שכירות בשל היעדר פעילות, ומנגד, בעלי נכסים שלא מקבלים את דמי השכירות המגיעים להם ע"פ חוזה השכירות.

האם משבר הקורונה יכול לפטור את שוכרי הנכסים מתשלום דמי השכירות, למרות שדמי השכירות נקבעו בחוזה מחייב בין הצדדים?

דיני החוזים קבעו את המונח "סיכול", המתייחס לנסיבות בלתי צפויות, הגורמות להפרת הסכם.

לנוסח המלא של סעיף הסיכול מתוך חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א - 1970, לחצו כאן.

בפשטות, קובע סעיף הסיכול כי צד אשר הפר את ההסכם, בנסיבות שיפורטו להלן, לא יהיה חייב לקיים את ההסכם – קרי, לשלם את דמי השכירות, וגם לא יהיה חייב בפיצוי כלשהו.

ואלה 3 התנאים לפטור שקובע סעיף הסיכול:

1. הפרת ההסכם קרתה בשל נסיבות שהצד המפר לא ידע ולא היה עליו לדעת אותן בעת כריתת החוזה; וכן

2. הצד המפר לא היה יכול למנוע נסיבות אלה; וכן

3. קיום ההסכם הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים.

במבט ראשון, ניתן לחשוב כי מגיפת הקורונה עונה על כל שלושת התנאים, אלא שפסיקת בתי המשפט בישראל עד כה, לא היתה כזו.

לאורך השנים, בתי המשפט פירשו באופן מצומצם ביותר את הסעיף, ובדרך כלל לא איפשרו פטור מתשלום לצד שהפר את חיוביו על פי הסכם. גישת בית המשפט היתה עד כה, כי במדינת ישראל "הכל צפוי" ועל כן, צד לא יוכל להשתחרר מחיוביו בשל נסיבות "בלתי צפויות", גם אם מדובר במלחמה, מחלה, מצבי חירום וכו'.

ובחזרה למשבר הקורונה: עד כה ניתנו מספר פסקי דין העוסקים באי תשלום דמי שכירות בגלל משבר הקורונה.

ביום 16/4/2020 התקבלה החלטה בבית המשפט השלום בתל אביב, בעניין אי תשלום דמי שכירות בשל משבר הקורונה.

רב בריח תעשיות לא שילמה דמי שכירות לבעלת הנכס אותו היא שוכרת, בסך 87,405 ₪, עבור חודש 4/2020. בעלת הנכס (חברת פ.ל.א.ר ניהול נכסים בע"מ) הגישה לביצוע את הערבות הבנקאית שנמסרה לה על ידי רב בריח, בבנק לאומי.

רב בריח פנתה לבית המשפט וביקשה למנוע את מימוש הערבות, בין היתר בשל טענת הסיכול המתבססת על משבר הקורונה.

בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כי "קורונה אינה מילת קסם" אשר בגללה אין לממש ערבות בנקאית, והתיר את מימוש הערבות הבנקאית לצורך תשלום דמי השכירות של חודש אפריל 2020.

• תיק 12741-04-20 רב בריח (08) תעשיות בע"מ נגד פ.ל.א.ר. ניהול נכסים בע"מ, ההחלטה ניתנה ביום 16/4/2020 בבית המשפט השלום בתל אביב.

לקריאת ההחלטה בנוסח מלא, לחצו כאן.

לעומת זאת, ביום 19/4/2020 התקבלה החלטה הפוכה, בבית המשפט השלום בירושלים. חברה בשם טוראי קליבר בע"מ הפעילה מסעדה בפתח תקווה, ולא שילמה את דמי השכירות בגין הנכס בסך 20,000 בחודש אפריל 2020. בעלת הנכס, חברה בשם די.ג'יי אסושיאטס אינק., הגישה את הערבות הבנקאית למימוש, וחברת טוראי קליבר הגישה בקשה למנוע את מימוש הערבות.

בית המשפט השלום בירושלים נעתר לבקשה וקבע כי בתקופת משבר הקורונה כל המסעדות בישראל היו סגורות למעלה מחודש, המדינה לא איפשרה את ניהול את עסקי המסעדות, ומדובר בנסיבות חריגות ביותר. כתוצאה מכך, קבע בית המשפט כי הערבות הבנקאית לא תמומש. כלומר, בית המשפט התיר לעכב את תשלום דמי השכירות של חודש אפריל 2020 וזאת עד לבירור כל העובדות בתיק העיקרי.

• תיק 10815-04-20 טוראי קליבר בע"מ נגד די.ג'יי אסושיאטס, אינק., ההחלטה ניתנה ביום 19/4/2020 בבית המשפט השלום בירושלים.

לקריאת ההחלטה בנוסח מלא, לחצו כאן.

ניתן לשער, כי לבית המשפט יגיעו תיקים רבים העוסקים בסוגיה זו, ובמוקדם או במאוחר יקבע בית המשפט העליון את ההלכה בנושא, דבר אשר יביא לוודאות בכל הקשור לטענת הסיכול בשל משבר הקורונה.

עד אז, יידון כל תיק לגופו, וההחלטה תינתן על פי הנסיבות המיוחדות של כל עניין ועניין.

בכל הקשור להתקשרויות מסחריות בעתיד, אין ספק כי למשבר הקורונה תהיה השפעה רבה על ניסוח חוזים מסחריים וחוזי מקרקעין מעתה ואילך, בכל הקשור לסעיפי "כוח עליון".

 

נמשיך ונעדכן אתכם בכל התפתחות בנושא זה.

נבהיר כי האמור לעיל הינו בגדר תמצית בלבד, והנוסח המחייב הוא הנוסח המופיע בחוקים הרשמיים ו/או בדינים הרלוונטיים.

כתובת: שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי – בניין אשל, חיפה

טלפון:  04-8661112

פקס: 04-8661113