תפריט נגישות

האם קבלן יכול לחייב קונה דירה לשלם יותר עבור הדירה בשל שינוי תכנוני?

חיים ודקלה לזמי רכשו דירה "על הנייר" מחברת "אזורים" בפרוייקט בנייה באשקלון. הדירה שרכשה משפחת לזמי היתה דירת גג בשטח של כ – 150 מ"ר אשר מחירה היה 2,300,000 ₪.

בהסכם רכישת הדירה, נרשם כי ההסכם תלוי בקבלת היתר בניה וליווי בנקאי.

בשלב מסויים העבירה אזורים את זכויותיה בפרוייקט לחברה בשם ארידניאל פינוי בינוי בע"מ.

ארידניאל הודיעה למשפחת לזמי כי שינתה את תוכנית הפרוייקט וכי משפחת לזמי מוזמנת לבחון את התוכניות החדשות לצורך החלטה האם לבטל את הרכישה או לרכוש דירה חלופית.

בשל שינויי התיכנון שיזמה חברת ארידניאל, הדירה החלופית שהציעה ארידניאל למשפחת לזמי היתה דירת גג גדולה יותר בשטח 210 מ"ר במחיר 3,500,000 ₪.

משפחת לזמי התנגדה להצעותיה של ארידניאל, ודרשה לקבל לידיה את הדירה המקורית במחיר המקורי (2,300,000 ש"ח), או את הדירה החלופית הגדולה יותר, במחיר המקורי.

ארידניאל סירבה לדרישתה של משפחת לזמי והודיעה למשפחת לזמי כי התנאים של קבלת היתר בניה וליווי בנקאי לא התקיימו ועל כן, הסכם המכר אינו תקף ואין עוד חובה על ארידניאל למכור למשפחת לזמי את הדירה המקורית או החלופית.

משפחת לזמי הגישה תביעה לבית המשפט במסגרתה דרשה לחייב את ארידניאל למכור לה את הדירה המקורית או החלופית, במחיר שהוסכם, קרי 2,300,000 ₪.

ארידניאל טענה בפני בית המשפט כי הדירה המקורית אינה קיימת עוד בשל שינוי תכנוני שנעשה בפרוייקט, ועל כן, אין אפשרות למכור למשפחת לזמי את הדירה המקורית.

בנוגע לדירה החלופית, שהינה גדולה יותר ויקרה יותר, טענה ארידניאל כי לא ניתן למכור אותה למשפחת לזמי במחיר המקורי של 2,300,000 ₪, שכן מחירה של הדירה החלופית גבוה הרבה יותר בשל גודלה, ועומד על סך של 3,500,000 ₪.

עוד טענה ארידניאל כי למעשה, משפחת לזמי מנסה לקבל לידיה דירה בשווי 3,500,000 ₪, ולשלם עליה רק 2,300,000 ₪.

בנוגע לתנאים של קבלת היתר בנייה ומימון בנקאי, קבע בית המשפט כי מדובר במחדל של ארידניאל ואזורים, אשר לא קידמו את היתר הבניה והליווי הבנקאי. בנוסף, היתר הבנייה והליווי הבנקאי התעכבו בשל שינויים בתכנון הפרוייקט, אשר יזמה ארידניאל עצמה, לטובת האינטרסים שלה.

שינויי התכנון, נעשו על ידי ארידניאל בכוונה להגדיל את זכויות הבנייה בפרוייקט ובכך גם להגדיל את רווחיה.

על כן, ארידניאל אינה זכאית להסתמך על כך שלא התקבל היתר בנייה וליווי בנקאי שכן הדבר התעכב בשל מעשיה של ארידניאל עצמה.

בית המשפט קבע כי העובדה כי ארידניאל יזמה שינוי תכנוני אשר נועד להגדיל את רווחיה בפרוייקט, אינו יכול לגרום לביטול ההסכם מול משפחת לזמי.

על כן, ארידניאל אינה יכולה להשתחרר מחובתה למסור את דירת הגג למשפחת לזמי במחיר המקורי קרי 2,300,000 ₪ וזאת הגם שדירת הגג המקורית אינה קיימת עוד ע"פ התכנון החדש, ומחירה של הדירה החלופית הינו גבוה בהרבה ממחיר הדירה המקורית.

על כן קבע בית המשפט כי על ארידניאל למכור למשפחת לזמי את הדירה החלופית, הגדולה והיקרה יותר, במחיר החוזי המקורי, קרי 2,300,000 ₪.

כמו כן, חייב בית המשפט את אזורים וארידניאל בהוצאות המשפט של משפחת לזמי.

 

• תיק 47337-05-16 חיים לזמי ואחרים נגד אזורים בניין (1965) בע"מ ואחרים, ניתן ביום 7/9/2019 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

כתובת: שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי – בניין אשל, חיפה

טלפון:  04-8661112

פקס: 04-8661113