תפריט נגישות

הנחה בארנונה לעסקים בשל משבר הקורונה

אנו שמחים להביא לידיעתכם הטבה אשר אמורה לסייע למגזר העסקי והתעשייתי:

ביום 21/4/2020 נחתמו על ידי שר הפנים תקנות, אשר מעניקות הנחות בארנונה לעסקים. שיעור ההנחה הוא 100% ל – 3 חודשים, לתקופה שמיום 1/3/2020 ועד ליום 31/5/2020.

הרשות המקומית רשאית להחליט, תוך 10 ימים מיום פרסום התקנות, כי במקום ההנחה הנ"ל, תינתן למחזיק בנכס הנחה של 25% מסכום הארנונה הכללית לשנת 2020. במונחים כספיים מדובר בסכום זהה, אלא שנראה כי רוב החברות והעסקים יעדיפו לקבל את ההנחה של 100% בחודשים מרץ – מאי 2020, חודשים שהיו לא שגרתיים לרוב העסקים בישראל.

ההנחה אמורה להינתן לרוב המגזר העסקי והתעשייתי לרבות מפעלי תעשייה, שירותים ומסחר, משרדים, בתי מלאכה, בתי מלון ועוד.

בתמצית, ענפים אשר הוחרגו מהתקנות ואשר לא יהיו זכאים להנחה בארנונה, הם:

1. מבני מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי;

2. בנקים, חברות ביטוח, מערכות סולאריות;

3. מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;

4. נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, חברה ממשלתית, תאגיד מים וביוב;

5. נכס שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה או מוסד להשכלה גבוהה שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה;

6. בניין שנהרס או שניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ולא משתמשים בו;

7. בניין ריק שלא משתמשים בו;

8. נכס אחר שגזבר הרשות המקומית לא קבע לגביו כי הוא זכאי לקבלת הנחה בארנונה לפי תקנות אלה.

 

• תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ף – 2020.

לקריאת הנוסח המלא של התקנות לחצו כאן.

 

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה הקשורה להנחה בארנונה לעסקים.

נבהיר כי האמור לעיל הינו בגדר תמצית בלבד, והנוסח המחייב הוא הנוסח המופיע בתקנות הרשמיות ו/או בדינים הרלוונטיים.

כתובת: שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי – בניין אשל, חיפה

טלפון:  04-8661112

פקס: 04-8661113