רבקה רוזנבאום עבדה בחברת "דובק" כ – 22 שנה בתפקיד פקידת רכש. לרבקה נערך שימוע והיא פוטרה יומיים אחריו. במועד פיטוריה היתה רבקה בת 65.5 שנים.

לטענת רבקה, ההחלטה לפטרה, נעשתה על רקע גילה הביולוגי, ביחס לחברותיה למחלקה, אשר צעירות ממנה. לטענתה של רבקה, השימוע אשר נערך לה היה פגום מיסודו, שכן הליך השימוע נעשה למראית עין בלבד וכאשר ההחלטה לפטרה כבר התקבלה.

ההלכה כפי שנקבעה לאחרונה במספר פסקי דין, הינה כי המבחן העיקרי לפיו ייקבע האם מדובר ביחסי עובד-מעסיק הינו "המבחן המעורב", אשר מורכב ממספר מבחנים, כאשר אף אחד מהמבחנים אינו מכריע כשלעצמו – אלא יש לראות את התמונה בכללותה.

במקרה של גוטמן, בית הדין פסק כי בחינת מכלול הנסיבות מביאה למסקנה כי בתקופה הראשונה – לא התקיימו יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים ואילו בתקופה השנייה, כן התקיימו יחסי עובד-מעסיק. בהתאם להלכה החדשה בנושא, יש לחשב את זכויותיו של גוטמן לפי השכר אותו היה מקבל גוטמן אילו מלכתחילה היה מוגדר כ"עובד".

דורון מרגלית החל לעבוד ביום 1.9.2014 בכפר הנוער קדמה. לדברי דורון, הובטח לו כי כפר הנוער ימשיך להעסיק אותו גם בשנת הלימודים הבאה המתחילה בספטמבר 2015.

ביום 19.5.2015, זומן דורון לשיחה עם שחר רובינשטיין, ששימש כמנכ"ל כפר הנוער. בשיחה הוסבר לדורון, כי תפקידו התייתר, והוצע לו תפקיד חלופי ובתנאים זהים, כרכז פנימייה.

אבי בן אהרון הינו חבר קיבוץ תל יוסף החל משנת 1985. בשנת 1986 שובץ אבי, במסגרת סידור העבודה בקיבוץ, כעובד בענף הדיג ומאז שנת 1988 שימש כמנהל מפעל הדיג (המדגה). בשנת 2002, שונתה מתכונת הקיבוץ, ממתכונת של "קיבוץ שיתופי" למתכונת של "קיבוץ מתחדש". במסגרת השינוי, יצא מכרז לתפקיד מנהל המדגה ואבי נבחר לתפקיד. בשנת 2010, נערכה בדיקה בכל הנוגע להתנהלות המדגה, לאור קשיים כלכליים אליהם הוא נקלע, ובמסגרת הבדיקה הוטחו באבי האשמות שונות והוא התבקש לעזוב את תפקידו מרצונו. לבסוף, ביום 30.1.2011 פוטר אבי מעבודתו.

יפה ג'ון, היא ילידת 23.8.1944, וביום 24.6.2007, בהתקרבה לגיל 63 שנה, החלה לעבוד כאשת מכירות בחברת "טבע אשתאול" שהפעילה בשעתו מסעדה וחנות תבלינים בכניסה ליער אשתאול הסמוך לירושלים. לימים, עברה הבעלות במסעדה ובחנות לחברת "רז מטמון" ומאותו מועד ואילך עבדה יפה אצל "רז מטמון" בתפקיד זהה לתפקידה בחברת "טבע אשתאול".

ליפה נמסר מסמך שכותרתו "המשך זכויות", לפיו כל זכויותיה של יפה שהיו לה בחברת "טבע אשתאול" יועברו במלואן לחברת "רז מטמון" כולל הוותק לעניין פיצויי פיטורין.

פאולינה איפראימוב ו-3 חברותיה עבדו מספר שנים במפעל ר-צ פלסט בע"מ בשדרות ("המפעל").

ביום 30.11.2008 קיבלו העובדות הודעה מהמפעל על הפסקת עבודתן, זאת הואיל ונחשדו בגניבה. העובדות פוטרו מיד, מבלי ששולמו להן פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת.