ניר אפרים הגיש מועמדות לעבודה במשרד הבריאות. ביום 14/3/16 נערך לניר ראיון עבודה.

ביום 16/3/16 הודיעו לניר טלפונית כי הוא התקבל לעבודה. ניר מילא טפסים שונים, השלים את הליכי הקליטה וסוכם עימו כי יחל לעבוד ביום 1/5/16.

שמעון בן אלי עבד בחברת קומבה בע"מ במשך כ - 20 שנה כמנהל פרוייקטים. בן אלי פוטר מעבודתו, והגיש כנגד חברת קומבה בע"מ תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה. תביעת העובד היתה ע"ס כ – 740,000 ₪ בעילות שונות. בין היתר טען העובד כי לא בוצע לו שימוע כדין טרם סיום העסקתו.

ניסים אוזן עבד בבנק הפועלים כ – 35 שנה, בין היתר כמנהל סניף. אוזן הגיש לבית הדין לעבודה תביעה כנגד בנק הפועלים וכנגד מנכ"ל הבנק, מר אריק פינטו באופן אישי, תביעה על סך של כ – 2,500,000 ₪ בגין התעמרות במקום העבודה והעברתו מסניף לסניף ללא התחשבות בו.

ההלכה כפי שנקבעה לאחרונה במספר פסקי דין, הינה כי המבחן העיקרי לפיו ייקבע האם מדובר ביחסי עובד-מעסיק הינו "המבחן המעורב", אשר מורכב ממספר מבחנים, כאשר אף אחד מהמבחנים אינו מכריע כשלעצמו – אלא יש לראות את התמונה בכללותה.

במקרה של גוטמן, בית הדין פסק כי בחינת מכלול הנסיבות מביאה למסקנה כי בתקופה הראשונה – לא התקיימו יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים ואילו בתקופה השנייה, כן התקיימו יחסי עובד-מעסיק. בהתאם להלכה החדשה בנושא, יש לחשב את זכויותיו של גוטמן לפי השכר אותו היה מקבל גוטמן אילו מלכתחילה היה מוגדר כ"עובד".

דורון מרגלית החל לעבוד ביום 1.9.2014 בכפר הנוער קדמה. לדברי דורון, הובטח לו כי כפר הנוער ימשיך להעסיק אותו גם בשנת הלימודים הבאה המתחילה בספטמבר 2015.

ביום 19.5.2015, זומן דורון לשיחה עם שחר רובינשטיין, ששימש כמנכ"ל כפר הנוער. בשיחה הוסבר לדורון, כי תפקידו התייתר, והוצע לו תפקיד חלופי ובתנאים זהים, כרכז פנימייה.