דורית ורון נישאו בשעה טובה וביקשו לקנות דירה קטנה. זוהי דירתם הראשונה והיחידה. הדירה הינה דירת 3 חדרים במיקום מרכזי ושקט בעיר. הואיל ודורית ורון רצו למנוע את מכירת הדירה לרוכשים אחרים, מסרו דורית ורון למוכרים שיק ע"ס 10,000 ₪ כדמי רצינות.

הואיל ולא היה להם כסף למימון כל הרכישה, פנו דורית ורון לבנק למשכנתאות וביקשו לדעת האם הם זכאים למשכנתא וכמה אחוזי מימון הם יקבלו מהבנק.

בבנק קיבלו את דורית ורון בשמחה גדולה ולאחר שבדקו את נתוני ההכנסות שלהם אישרו להם הלוואת משכנתא של 70% מערך הדירה. הבנק נתן לדורית ורון אישור כתוב על אישור המשכנתא.

שמחים וטובי לב פנו דורית ורון לעורך דין להכנת חוזה לרכישת הדירה. גם המוכרים היו מיוצגים על ידי עורך דין.

לאחר מספר ימים כאשר טיוטת החוזה היתה כבר מוכנה, התייעצו דורית ורון בינם לבין עצמם והחליטו כי הם זקוקים ל – 50,000 ₪ נוספים לצורך שיפוץ הדירה הנרכשת.

דורית ורון פנו שוב לבנק למשכנתאות וביקשו להגדיל את המשכנתא ב – 50,000 ₪.

הבנק הסכים והנפיק להם אישור חדש על הסכום המעודכן.

כאשר החוזה בין הצדדים כבר היה מוכן לחתימה, קיבל רון טלפון מהבנק. מנהלת מחלקת המשכנתאות קראה לרון להגיע דחוף לסניף.

בסניף, נמסר לרון כי הואיל ולפני שנתיים חשבונו של רון הוגבל (בחשבון לא כובדו 10 שיקים או יותר) – הבנק חוזר בו מהאישור למשכנתא ולא יעניק לדורית ולרון את ההלוואה המבוקשת.

למרות הסבריו של רון כי הדבר קרה לפני זמן רב וכי אין בו בכדי להשפיע על יכולתו להחזיר את תשלומי ההלוואה, הבנק היה איתן בדעתו שלא לתת את הלוואת המשכנתא.

מוכרי הדירה, הבינו כי דורית ורון לא מסוגלים לממן את העסקה ומכרו את הדירה לקונים אחרים.

בנוסף, המוכרים הפקידו את השיק ע"ס 10,000 ₪ בחשבונם הואיל והעסקה לא יצאה אל הפועל בגלל דורית ורון.

דורית ורון ההמומים, פנו למשרדנו לקבל ייעוץ האם צעד זה של הבנק הינו חוקי.

לאחר בדיקת הנושא החליט משרדנו כי הודעתו של הבנק כי הוא חוזר בו מן האישור למשכנתא – אינו חוקי ובשל כך הוגשה תביעה כנגד הבנק.

התביעה התבססה על כך שהבנק יצר מצג כלפי דורית ורון בו הבנק התחייב ללוות את העסקה ולממן אותה. הבנק נתן לדורית ורון אישורים כתובים פעמיים – פעם בתחילת ההליך ופעם לאחר הגדלת ההלוואה ב – 50,000 ₪ נוספים. הבנק הפר את התחייבותו החוזית כלפי דורית ורון וגרם לדורית ורון נזק.

עוד נכתב בתביעה כי הבנק התרשל בכך שלא ביצע את הבדיקות הדרושות לו לפני מתן האישורים ולא אחריהם. על הבנק היה לבדוק את נתוניו הפיננסיים של רון לפני מתן האישור ולא לאחריו.

הבנק התגונן בטענה כי האישור שניתן לדורית ורון היה אישור עקרוני וכי הבנק לא התחייב באופן סופי לתת את הלוואת המשכנתא.

בדיון הראשון בבית המשפט הביע השופט את דעתו, כי הואיל ואישור סופי למשכנתא ניתן רק לאחר חתימת החוזה, הרי שאין בטענתו של הבנק ממש.

הרוכשים הפוטנציאליים מסתמכים על אישורו העקרוני של הבנק וממילא אין להם כל אפשרות לקבל אישור סופי בטרם החתימה על ההסכם.

לכן, אין לבנק הגנה אמיתית בפני התביעה.

הבשורה התקבלה בשמחה רבה אצל דורית ורון אשר קיבלו פיצוי על הנזקים שנגרמו להם עקב רשלנותו של הבנק.

 

מאמר זה מתבסס על מקרה אמיתי שטופל במשרדנו. אולם, אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי ביחס לאישור עקרוני למשכנתא ו/או ביחס להסתמכות על אישור עקרוני למשכנתא ו/או בכל הקשור לכך, ויש לבחון כל מקרה לגופו ע"י עורך דין המומחה בתחום.