חברה קבלנית בשם קאלש מרדכי נכסים ובנין (94) בע"מ, בנתה בניין מגורים בן 11 קומות, ברח' סמטת בית הבד 6, הוד השרון ("הבניין").

לאחר מספר שנים, התגלו ליקויים ברכוש המשותף בבניין, בעיקר ליקויי איטום וליקויי חיפוי. בשל כך, נציגות הבית המשותף (ועד הבית) וכן בעלי הדירות בבניין, הגישו כנגד הקבלן תביעה על סך 6,500,000 ₪.

הקבלן טען כי נציגות הבית המשותף אינה מוסמכת לייצג את כלל הדיירים בתביעה, שכן היא אינה מחזיקה בהרשאה של כלל הדיירים, לייצגם בתביעה זו.

בית המשפט קבע כי חוק המקרקעין מסמיך את נציגות הבית המשותף לפעול בעניינים הנוגעים להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולניהולו. בעניינים אלה מוסמכת הנציגות גם להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם בעלי הדירות. על כן, בעניינים הקשורים להחזקתו וניהולו של הרכוש המשותף, מוסמכת נציגות הבית המשותף לפעול בשם הדיירים.

טענה נוספת שהיתה בפי הדיירים, היא כי הבניין נבנה בשיטת בנייה תעשייתית המכונה "ספנקרום", וזאת בניגוד למצג שהוצג לדיירים, לפיו הבניין ייבנה בשיטת בנייה רגילה. הדיירים הוכיחו כי בגרמושקה שהוגשה במסגרת הבקשה להיתר, סומן סוג הבנייה כ"בנייה רגילה" וזאת להבדיל מבנייה מתועשת. הואיל והגרמושקה הינה חלק מהיתר הבנייה, והואיל ועל פי הסכמי המכר הקבלן היה אמור לבנות את הבניין בהתאם להיתר הבנייה, היה על הקבלן לבנות את הבניין בבנייה רגילה ולא בבנייה מתועשת, ועל כן, זכאים הדיירים לפיצוי בגין כך.

בנוסף, טענה הנציגות כי היא זכאית לפיצוי בגין עוגמת נפש. בית המשפט דחה טענה זו וקבע כי פיצוי בגין עוגמת נפש הוא פיצוי אינדיבידואלי הנתבע בגין נזקים אישיים. נציגות הבית המשותף היא גוף המייצג יחידים וברור כי אין לפסוק לזכותה פיצוי בגין עוגמת נפש.

בסיכומו של דבר, קיבל בית המשפט את התביעה, ופסק לזכות הדיירים סך של 1,801,300 ₪. על מנת להבטיח כי סכומים אלה ישמשו לתיקון הליקויים בבית המשותף, קבע בית המשפט כי סכום זה ישולם כולו לידי נציגות הבית המשותף. בנוסף, פסק ביהמ"ש לדיירים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 180,000 ₪.

 

• תיק 42023-03-13, נציגות הבית המשותף ואחרים נגד קאלש מרדכי נכסים ובנין (94) בע"מ ואחרים, ניתן ביום 19/3/19 בבית המשפט המחוזי מרכז לוד.