לקוחות רבים שואלים אותנו מהם הדברים החשובים בעסקת נדל"ן.

מעבר לתנאים המסחריים כמו מחיר, תנאי תשלום וכדומה, ישנם הרבה היבטים משפטיים שלעיתים הם נסתרים מהעין.

אנשים רבים יאמרו לכם כי עסקת נדל"ן מתחילה במשא ומתן מסחרי ומסתיים בחתימה על חוזה.

אמירה זו אינה מדוייקת כלל.

השלב הנוסף בכל עיסקת נדל"ן הוא רישום הזכויות בדירה על שם הרוכשים.

לכן, עסקת נדל"ן מתחילה אמנם במו"מ מסחרי אבל עליה גם לכלול בדיקות נוספות לפני החתימה על החוזה - יש לבדוק היטב היכן רשומה הדירה או הנכס והאם הרישום תואם לשם המוכרים, לבצע בדיקה תכנונית, פיזית וכד'.

מידי פעם, אנו נתקלים במקרים בהם למרות שהדירה נמסרה פיזית לרוכשים הרי שהזכויות לא הועברו על שמם, מסיבות שונות. יש להקפיד על כך הקפדה יתרה, שכן בכל הקשור ללשכת רישום המקרקעין (טאבו), החוק קובע כי הבעלות בדירה מוקנית לרוכשים רק עם רישומם בפועל בטאבו. לכם, לרישום הרוכשים בטאבו יש משמעות משפטית חשובה ביותר.

במקרה ספציפי של לקוח משרדנו, נערך חוזה בו רכש הלקוח דירה להשקעה. הלקוח לא ידע כי הדירה אינה רשומה על שם המוכר, וכי מדובר בבניין שנבנה בשנות ה – 50' של המאה הקודמת וכי הזכויות בדירות בבניין לא הועברו משך שנים רבות. בבואו לרשום את הדירה על שמו במינהל מקרקעי ישראל, הסתבר ללקוח כי ללא המצאת מסמכים המעידים על שרשרת הבעלויות בדירה, החל משנות ה – 50', לא ניתן לרשום את הדירה על שמו. אפשרות אחרת שעלתה הינה פניה לבית המשפט למתן צו לרישום הזכויות על שם הלקוח. כך או כך, מדובר בהוצאות כבדות שעל הלקוח להוציא על מנת לרשום את הדירה על שמו. לו היתה נעשית בדיקה מקיפה בטרם החתימה על החוזה, לא היה הלקוח נקלע למצב ביש זה.