איריס בת אור חתמה על הסכם להעברת ביתה במתנה, לשכנתה, נוי צור. חתימתה של איריס על ההסכם ומסמכיו, נעשו ללא הבנתה כי היא מעבירה את ביתה לנוי, וזאת ללא כל דרך לחזור בה מן המתנה. בין מסמכי העסקה היה גם יפוי כוח בלתי חוזר אשר משמעו כי איריס אינה יכולה לבטל את העסקה בשום זמן בעתיד.

איריס טענה כי נאמר לה על ידי משפחת צור כי באם לא תעביר להם את הדירה, משרד הבריאות ימכור את הדירה כדי לממן את שהותה בבית אבות סיעודי.

בזמן החתימה על ההסכם היתה איריס מאושפזת בבית חולים סיעודי, במצב מנטלי ירוד.

חיים ודקלה לזמי רכשו דירה "על הנייר" מחברת "אזורים" בפרוייקט בנייה באשקלון. הדירה שרכשה משפחת לזמי היתה דירת גג בשטח של כ – 150 מ"ר אשר מחירה היה 2,300,000 ₪.

בהסכם רכישת הדירה, נרשם כי ההסכם תלוי בקבלת היתר בניה וליווי בנקאי.

בשלב מסויים העבירה אזורים את זכויותיה בפרוייקט לחברה בשם ארידניאל פינוי בינוי בע"מ.

ארידניאל הודיעה למשפחת לזמי כי שינתה את תוכנית הפרוייקט וכי משפחת לזמי מוזמנת לבחון את התוכניות החדשות לצורך החלטה האם לבטל את הרכישה או לרכוש דירה חלופית.

חברת מרכז קניות דוד ויונתן בע"מ, רכשה מגרש מרשות מקרקעי ישראל (לשעבר מינהל מקרקעי ישראל) בשטח של כ – 3 דונם, ביישוב הר אדר, סמוך לירושלים. על המגרש תכננה החברה לבנות מרכז מסחרי, בעלות משוערת של 35,000,000 ₪.

לאחר החתימה על מסמכי העסקה, התברר לחברה כי במגרש קיימים צינורות תת קרקעיים של חברת "מקורות", אשר חייבים להזיזם על מנת לקבל היתר לבנייה במגרש. עבור הזזת הצינורות דרשה חברת מקורות 2,000,000 ₪.

קיומם של הצינורות לא הוזכר בחוברת המכרז, ולא הופיע בכל מקום אחר במסמכי העסקה. החברה טענה, כי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), ידעה על קיומם של הצינורות, והיא לא חשפה מידע זה בפני החברה, טרם זכייתה של החברה במכרז וחתימתה של החברה על מסמכי העסקה.

חברת גוש טבע בע"מ, הפעילה חנות לממכר מוצרים אורגניים ומוצרי מזון טבעיים ביישוב אפרת.

החברה ביקשה להעביר את החנות למיקום אחר ביישוב אפרת, איתרה נכס מתאים וחתמה ביום 21/7/11 על הסכם שכירות עם חברת מלון מנורה בע"מ, בעלת הנכס ("המשכירה"). דמי השכירות שנקבעו בין הצדדים עמדו על 12,000 ₪ לחודש, והמועד בו היתה אמורה החברה להיכנס לנכס נקבע ליום 1/11/11.

דורית ורון נישאו בשעה טובה וביקשו לקנות דירה קטנה. זוהי דירתם הראשונה והיחידה. הדירה הינה דירת 3 חדרים במיקום מרכזי ושקט בעיר. הואיל ודורית ורון רצו למנוע את מכירת הדירה לרוכשים אחרים, מסרו דורית ורון למוכרים שיק ע"ס 10,000 ₪ כדמי רצינות.

הואיל ולא היה להם כסף למימון כל הרכישה, פנו דורית ורון לבנק למשכנתאות וביקשו לדעת האם הם זכאים למשכנתא וכמה אחוזי מימון הם יקבלו מהבנק.

שי מיזן הינו יזם נדל"ן. משפחת פרידמן הינם הבעלים של בית צמוד קרקע הנמצא ברח' יהודה הלוי 27 ראשון לציון. לטענתו של שי, משפחת פרידמן התחייבה למכור לו את הבית, אך הפרו את ההסכם שבין הצדדים ולא עשו כן. לטענתו של שי, לו היה קונה את הבית ומקים במקומו בניין דירות, היה יכול למכור את הבניין ברווח של כ – 6.5 מליון ₪.

מבחינה משפטית, פיצוי זה נקרא "פיצויי קיום", כלומר פיצויים בגין רווח שנמנע מצד אשר נפגע מהפרת הסכם על ידי הצד השני.