חברת "גפג-נקר" הינה חברה גרמנית העוסקת בייצור מנועים חשמליים ("החברה הגרמנית"). חברת "מיטרוניקס" הינה חברה ישראלית העוסקת בייצור רובוטים לניקוי בריכות שחיה. ביום 21/12/2005 חתמו הצדדים על הסכם מסגרת לפיו תרכוש מיטרוניקס מהחברה הגרמנית מנועים. בשנת 2008 הפסיקה מיטרוניקס לרכוש מנועים מהחברה הגרמנית. בשל כך, הגישה החברה הגרמנית תביעה כנגד מיטרוניקס לבית המשפט בישראל על סך של 5,522,200 ₪.

החברה הגרמנית טענה בתביעתה כי מיטרוניקס הפרה את התחייבותה לרכוש מנועים כמפורט בתחזית הרכש של מיטרוניקס שהועברה לחברה הגרמנית, וזאת היות ומיטרוניקס עברה לרכוש מנועים מחברות סיניות וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת. עוד טענה החברה הגרמנית כי מיטרוניקס הותירה אותה עם מלאי של חלפים ומכלולים שהוכנו עבור מיטרוניקס. עוד טענה החברה הגרמנית כי נגרמו לה הוצאות אחסנה ונזק בשל פערי תימחור עקב כמות נמוכה של מנועים שנרכשו מצד מיטרוניקס בזמנים הרלוונטיים.

החברה הגרמנית טענה עוד, כי במקביל לחתימה על ההסכם איתה, החלה מיטרוניקס להכשיר ספקים סיניים שיחליפו את החברה הגרמנית, אך עובדה זו הוסתרה מהחברה הגרמנית. כך, בהסכם שבין הצדדים, יצרה מיטרוניקס הטעייה מכוונת ומצג שווא כי בכוונתה להגדיל את הרכישת מהחברה הגרמנית.

מיטרוניקס הגישה תביעה שכנגד, כנגד החברה הגרמנית, במסגרתה טענה כי בחודש 11/2006 שלחה החברה הגרמנית הודעה למיטרוניקס, בה נאמר כי בשל עליית מחירי חומרי הגלם אין היא יכולה להמשיך ולמכור מנועים למיטרוניקס במחירי ההסכם, ולכן היא מבקשת להעלות את מחירי כל המנועים החל מיום 1/1/2007. מיטרוניקס טענה, כי בכך, הפרה החברה הגרמנית את התחייבותה למכור את המנועים למיטרוניקס במחירי ההסכם, ועל כן, נאלצה מיטרוניקס להתקשר עם חברות מסין אשר סיפקו לה כ – 31,000 מנועים שסבלו מתקלות שונות. בשך כך, נאלצה מיטרוניקס לשאת בהוצאות של כ – 2,100,000 ₪, וזהו סכום תביעתה של מיטרוניקס כנגד החברה הגרמנית.

בית המשפט קבע כי ההתקשרות שבין הצדדים היתה התקשרות ארוכת טווח ואשר הינה בעלת היקף כספי נכבד. עוד קבע בית המשפט כי מיטרוניקס היא שזנחה, ולמעשה הפרה, את ההסכם שבין הצדדים, וזאת החל מחודש 10/2008, ואף לא נתנה הודעה מוקדמת כלשהי לחברה הגרמנית.

בית המשפט קבע כי הודעתה של החברה הגרמנית בחודש 11/2006 הייתה פנייה לגיטימית בעניין הצורך להעלות את מחירי המנועים בעקבות העלייה במחירי חומרי הגלם, ודחה את טענת מיטרוניקס כי הודעה זו מהווה הפרת הסכם.

לסיכום, בית המשפט קבע כי מיטרוניקס היא אשר הפרה את ההסכם שבין הצדדים, ופנה לבחון את הפיצוי שיש להעניק לחברה הגרמנית בשל כך.

בנושא תקופת ההודעה המוקדמת, שהיה על מיטרוניקס לתת לחברה הגרמנית בטרם הפסקת הרכישות בהתאם להסכם, קבע בית המשפט כי משך ההודעה המוקדמת צריך לעמוד על שנה, וכי החברה הגרמנית זכאית לפיצוי בגין כל תקופת ההודעה המוקדמת.

לסיכום, תביעתה של החברה הגרמנית התקבלה ברובה, ומיטרוניקס חוייבה לשלם לחברה הגרמנית כ – 4.7 מליון ₪, בתוספת שכ"ט עו"ד בסך 350,000 ₪. תביעתה של מיטרוניקס כנגד החברה הגרמנית, נדחתה.

 

 

• תיק 1593/09 GEFEG-NEKAR antriebssysteme GmbH נגד מיטרוניקס בע"מ, ניתן ביום 11/1/16 על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב.