כחלק מ"אסטרטגיית היציאה" ממשבר הקורונה, אשר אמורה להחזיר את המשק הישראלי לפעילות מלאה באופן הדרגתי, בוצעו ביום 19/4/2020 שינויים בתקנות שעת חירום, העוסקות במקומות עבודה ובחובות מעסיקים במשבר הקורונה.

אנו מודעים לכך כי השינויים התכופים בתקנות שעת החירום עלולות להביא לבלבול ולאי וודאות ובמאמר זה נעשה כמיטב יכולתנו לעשות סדר בדברים ולפשט את הדברים ככל שניתן.

 התקנות החדשות הגדילו את ההיתר להעסיק במקום העבודה עד 10 עובדים או 30% ממצב העובדים, לפי הגבוה.

הגבלה זו, אינה חלה (כפי שהיה עד כה) על מעסיקים אשר הוצאו מגדר התקנות, כגון מפעלים חיוניים/קיומיים ומקומות עבודה אשר מפורטים בתוספת הראשונה.

לקריאת התוספת הראשונה – לחצו כאן.

ואולם, גם מעסיקים שחלה עליהם ההגבלה של עד 10 עובדים או 30% לפי הגבוה, יוכלו להעסיק מספר רב יותר של עובדים, בהתקיים כל התנאים שלהלן:

1. המעסיק מינה ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים בתוספת השנייה;

לקריאת התוספת השנייה לחצו כאן.

2. המעסיק יידע את עובדיו לגבי הכללים בתוספת השנייה באמצעות הצבת שילוט במקום העבודה במקום בולט לעין;

3. המנכ"ל והממונה על ענייני הקורונה חתמו על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת השלישית.

לקריאת התוספת השלישית לחצו כאן.

מעסיק אשר מקיים את האמור לעיל, רשאי לאפשר כניסת לקוחות למקום העבודה, אם לא ניתן לספק את השירות מרחוק או באמצעים דיגיטליים, ובלבד שלא ייכנסו יותר משני לקוחות בו זמנית לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.

התקנות ביטלו את ההגדרה של "עובד מעטפת" וכפועל יוצא בוטלה ההגבלה על העסקתם של עובדי מעטפת.

  

• תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) תש"ף – 2020.

 

לקריאת הנוסח המלא של התקנות לחצו כאן.

 

תקנות אחרות, אשר גם הן שונו ביום 19/4/2020 קבעו כי מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלו:

1. תשאול העובד לגבי שיעול, חום, מגע עם חולה קורונה בשבועיים הקרובים.

2. מדידת חום לכל הנכנסים למקום העבודה.

3. שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.

4. לכל עובד יוקצה ככל האפשר ציוד אישי קבוע (מקלדת, עכבר, טלפון קווי). ציוד שנמצא בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.

5. מתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי הגיינה.

6. מתן הנחייה לעובדים כי בעל שימוש במעלית במקום עבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים.

7. מפעל או מקום עבודה אשר מעסיק עובדים במשמרות – ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

אושרה פתיחת חנויות ו/או בתי עסק המפורטים בתוספת הראשונה, בכפוף לעמידה בתנאי ה"תו הסגול" (לדוגמא: ציוד מידע ותקשורת, מוצרי חשמל, רהיטים, ציוד ספורט ועוד).

לרשימת העסקים המנויים בתוספת הראשונה לחצו כאן.

 להוראות ה"תו הסגול" מאתר משרד האוצר לחצו כאן.

 

• תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף – 2020.

 

לנוסח המלא של התקנות, לחצו כאן.

 

נוסיף ונעדכן אתכם עם כל שינוי משמעותי בתקנות, ואנו מקווים כי עוד הגבלות יוסרו והמגזר העסקי יוכל לשוב לפעילות סדירה במהרה.

נבהיר כי האמור לעיל הינו בגדר תמצית בלבד, והנוסח המחייב הוא הנוסח המופיע בתקנות הרשמיות ו/או בדינים הרלוונטיים.