חברת גוש טבע בע"מ, הפעילה חנות לממכר מוצרים אורגניים ומוצרי מזון טבעיים ביישוב אפרת.

החברה ביקשה להעביר את החנות למיקום אחר ביישוב אפרת, איתרה נכס מתאים וחתמה ביום 21/7/11 על הסכם שכירות עם חברת מלון מנורה בע"מ, בעלת הנכס ("המשכירה"). דמי השכירות שנקבעו בין הצדדים עמדו על 12,000 ₪ לחודש, והמועד בו היתה אמורה החברה להיכנס לנכס נקבע ליום 1/11/11.

דורית ורון נישאו בשעה טובה וביקשו לקנות דירה קטנה. זוהי דירתם הראשונה והיחידה. הדירה הינה דירת 3 חדרים במיקום מרכזי ושקט בעיר. הואיל ודורית ורון רצו למנוע את מכירת הדירה לרוכשים אחרים, מסרו דורית ורון למוכרים שיק ע"ס 10,000 ₪ כדמי רצינות.

הואיל ולא היה להם כסף למימון כל הרכישה, פנו דורית ורון לבנק למשכנתאות וביקשו לדעת האם הם זכאים למשכנתא וכמה אחוזי מימון הם יקבלו מהבנק.

שי מיזן הינו יזם נדל"ן. משפחת פרידמן הינם הבעלים של בית צמוד קרקע הנמצא ברח' יהודה הלוי 27 ראשון לציון. לטענתו של שי, משפחת פרידמן התחייבה למכור לו את הבית, אך הפרו את ההסכם שבין הצדדים ולא עשו כן. לטענתו של שי, לו היה קונה את הבית ומקים במקומו בניין דירות, היה יכול למכור את הבניין ברווח של כ – 6.5 מליון ₪.

מבחינה משפטית, פיצוי זה נקרא "פיצויי קיום", כלומר פיצויים בגין רווח שנמנע מצד אשר נפגע מהפרת הסכם על ידי הצד השני.

 

חברה קבלנית בשם קאלש מרדכי נכסים ובנין (94) בע"מ, בנתה בניין מגורים בן 11 קומות, ברח' סמטת בית הבד 6, הוד השרון ("הבניין").

לאחר מספר שנים, התגלו ליקויים ברכוש המשותף בבניין, בעיקר ליקויי איטום וליקויי חיפוי. בשל כך, נציגות הבית המשותף (ועד הבית) וכן בעלי הדירות בבניין, הגישו כנגד הקבלן תביעה על סך 6,500,000 ₪.

הקבלן טען כי נציגות הבית המשותף אינה מוסמכת לייצג את כלל הדיירים בתביעה, שכן היא אינה מחזיקה בהרשאה של כלל הדיירים, לייצגם בתביעה זו.

מר שלמה רן הינו בעלים של דירת גן יוקרתית בתל אביב, ברח' שרת 79 ("הדירה"). ביום 22/12/10 מכר מר שלמה רן (המוכר) את הדירה למשפחת כהן, תושבי צרפת, במחיר של 10,050,000 ₪.

משפחת כהן שילמה למוכר את התשלום הראשון לפי ההסכם, בסך של 1,050,000 ₪, ולאחר מכן נרשמה לטובתם הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין. לאחר מכן, הודיעה משפחת כהן למוכר, כי ברצונם לבטל את העסקה, וסירבו לשלם למוכר את יתרת התמורה.

 

דריי לני הוא תושב צרפת אשר רכש דירת מגורים בבניין חדש ויוקרתי ברח' חברון 12, תל אביב. דריי מגיע לישראל מספר פעמים בשנה.

דריי השכיר את דירתו לתקופות קצרות באתר Airbnb ובאתרים אחרים באינטרנט, דבר אשר גרם לחוסר שביעות רצון רבה של שכניו לבניין.