מאור קיבל מאחיו דירה במתנה בשנת 1981. עורך הדין אשר טיפל בעסקה החתים את הצדדים על מסמכים שונים אך לאחר מכן עזב את הארץ בטרם נרשמה העסקה. השנים עברו ומאור ביקש למכור את דירתו, אולם התברר לו כי יהא עליו להשלים את רישום העסקה בלשכת רישום המקרקעין בטרם יוכל למכור אותה. מאור פנה למשרדנו בשאלה, האם ניתן לרשום את העסקה לאחר שנים רבות כל כך?