.Kyung Dong Civil Engineering & Construction Co או בקיצור "KD" הינה חברה קוריאנית, העוסקת בעבודות כרייה, מנהרות, תשתיות והנדסה.

שותפות אלקטרה-סולל בונה ("אלקטרה"), שכרה את שירותיה של KD לצורך ביצוע עבודות כריית מנהרות בפרוייקט הקמת תחנת הכוח באיזור הגלבוע.

ראשית, נבהיר מהו סעיף "גב אל גב": מזמין כלשהו מבקש לבצע עבודות בנייה כלשהן. המזמין שוכר קבלן ראשי, אשר מתחייב לבצע את כל העבודות בפרוייקט. הקבלן הראשי שוכר קבלני משנה לביצוע עבודות חשמל, אינסטלציה, גמר, וכו'.

בהסכם שבין הקבלן הראשי לקבלן המשנה, נרשם סעיף שאומר שהקבלן הראשי ישלם לקבלן המשנה, רק לאחר קבלת כספים מהמזמין. סעיף זה אמור להגן על הקבלן הראשי, מפני מקרים בהם המזמין יסרב לשלם לו אך למרות זאת המזמין יהא חייב לשלם לקבלן המשנה, וכך עלול להפסיד כספים או לקרוס כליל.

פרנס מוטור אויל ישראל בע"מ (להלן: "המפיץ") הינה חברה ישראלית אשר רכשה מוצרי שמנים לרכב הידועים בשם המסחרי "קסטרול", מחברת הענק הבינלאומית בריטיש פטרוליום (BP).

ביום 31/1/2000 נחתם הסכם הפצה בלעדי בין חברות ישראליות בשם דסקו מוצרי עץ (1987) בע"מ וחברת יעד פירזול 1984 בע"מ (להלן ביחד: "דסקו") לבין חברה סינית בשם טאימינג יזמות ואחזקות בע"מ (להלן: טאימינג). מהות ההסכם היתה הפצה בלעדית בישראל וברשות הפלסטינית, של מוצרי טאימינג – מוצרי מתכת (מסילות ומגירות) המיועדים למטבחים ולרהיטים. תוקפו של ההסכם היה לשנה אחת, ההסכם הוארך בשנה נוספת, ולאור שביעות הרצון של הצדדים מההתקשרות, הוארך ההסכם לתקופה בלתי מוגבלת, באמצעות התנהגות הצדדים ובעל פה.

חברת "דרגון" הינה חברה סינית הרשומה בהונג קונג ואשר עוסקת בשיתופי פעולה עסקיים בסין.

בשנת 2009 נעשתה היכרות בין חברת דרגון לבין חברה ישראלית בשם קיימא ביו אגריטק בע"מ (קיימא). חברת קיימא עוסקת בהשבחה ובשיפור גידולים חקלאיים.

בין שתי החברות החלו להירקם קשרים לצורך הפצה של מוצרי קיימא בסין.

ביום 6/7/2010 חתמו הצדדים על מכתב כוונות ובו קבעו כי הצדדים יקימו חברה משותפת בסין בשם "קיימא סין" כאשר 85% ממניות החברה החדשה יוקצו לקיימא ו – 15% יוקצו לדרגון.

חברת א.א. מודל אומנות הינה חברה העוסקת בייבוא ומכירה של מוצרי אומנות (להלן: "מודל").

מודל שימשה כמפיץ בלעדי בישראל של חברה צרפתית בשם Canson ושל חברה אנגלית בשם Daler-Rowney, כ – 34 שנים. בין הצדדים לא נחתם הסכם כתוב כלשהו.

במהלך השנים, פעלה מודל לבניית המוניטין של החברות הזרות בישראל וקידום מוצריהן, תוך השקעה של משאבים רבים, והסתמכות על הבלעדיות שניתנה לה.