ליאור הינו איש עסקים ידוע. לפני כשנתיים הפך ליאור לזכיין של רשת ידועה בתחום המזון. בעת רכישת הזיכיון, שילם ליאור לרשת כ – 2 מליון ₪, והשקיע כספים רבים בפתיחת הסניף המקומי. בעת רכישת הזיכיון, לא נחתם בין ליאור לבין הרשת כל הסכם ואף לא הוחלפו בין הצדדים טיוטות הסכם כלשהן, ככל הנראה בשל היחסים הטובים ששרו בין הצדדים באותה העת.

לימים, נקלעו הרשת וליאור לסכסוך. הרשת פנתה לליאור ודרשה מליאור דמי זיכיון חודשיים בסך 25,000 ₪ בחודש. ליאור טוען, כי מעולם לא הסכים לשלם דמי זיכיון חודשיים אלה, הגם שידוע לו, כי זכיינים אחרים משלמים דמי זיכיון לרשת מדי חודש.

בשל המחלוקת, הגישה הרשת תביעה לבית המשפט על סך 6,500,000 ₪, בטענה כי ליאור הפר את הסכם הזכיינות, שכן ליאור ידע כי ככל זכיין עליו לשלם לרשת דמי זיכיון מדי חודש.

ליאור פנה למשרדנו, לצורך ייעוץ משפטי בעניין זה וייצוגו בתביעה.

עניין דומה נדון בבית המשפט העליון, כאשר קונה בעסקת מכר דירה (יצחק חנאי, להלן: "הקונה"), טען כי רכש נכסי מקרקעין מאחיו (אלי חנאי) בסכום של 2.5 מליון דולר. נושיו של אלי חנאי, התנגדו לטענתו של יצחק חנאי וטענו כי בין השניים לא בוצעה כל עסקה. כאמור, העניין הגיע להכרעה בפני בית המשפט העליון.

הקונה, אשר היה צריך לשכנע את בית המשפט כי נחתם חוזה מכר, לא הגיש חוזה כלשהו לביהמ"ש, כלומר, מדובר היה בסיטואציה בה לא קיים בין הצדדים חוזה כתוב כלשהו.

הקונה הציג לבית המשפט את הדיווח לרשויות המס בגין העסקה, אולם בדיווח זה הצהירו הצדדים כי העסקה בוצעה ללא תמורה. הערות האזהרה בגין העסקה הנטענת, נרשמו 6 שנים לאחר מועד העסקה הנטען.

בית המשפט העליון קבע כי ישנן ראיות לכאן ולכאן, בעד ונגד גרסתו של הקונה ולא ניתן לקבוע באופן חד משמעי איזו גרסה גוברת.

ואולם, הנטל להוכיח כי בין הצדדים נכרת חוזה, מוטל על הטוען לכך, כלומר על הקונה. שעה שאף אחד מהצדדים לא הצליח להוכיח באופן חד משמעי את גירסתו, על ביהמ"ש להכריע על פי נטל הראייה, המוטל במקרה זה על הקונה. הקונה, לא הצליח להרים את הנטל להוכיח כי קיים הסכם מכר בינו לבין המוכר (אחיו) וכי אכן הייתה עסקה, ועל כן, תביעתו נדחתה.

לסיכום: פסק דין זה של ביהמ"ש העליון, מחזק את טענתו של ליאור כי בהעדרו של הסכם זיכיון בין הצדדים, יהיה קשה מאוד לרשת, להוכיח את תביעתה כנגדו. כמובן, שיש לבחון כל מקרה לגופו ועל פי הראיות שמוצגות לביהמ"ש במסגרת התיק.

• ע"א 3147/07 (בית המשפט העליון) יצחק חנאי נ' אלי חנאי ואח', ניתן ביום 4/1/2009.