רונן עוסק שנים רבות בעבודות בניה, שיפוצים והחזקת מבנים והוא מעסיק צוות של כ – 15 עובדים. בין לקוחותיו של רונן ניתן למצוא בתי אבות, חברות להשכרת נדל"ן, רשת מכללות ארצית ועוד.

לאחר כ – 20 שנה בתחום הגיע רונן למחזור הכנסות שנתי של כ – 3,000,000 ₪ ובעצת רואה החשבון שלו פנה למשרדנו לצורך הקמת חברה בע"מ. רונן ביקש כי בעלי החברה יהיו הוא ואחותו אשר מזה שנים רבות משמשת כיד ימינו של רונן בעסק.

חברה בע"מ הינה צורת ההתאגדות הנפוצה ביותר כיום. לחברה בע"מ מספר יתרונות משמעותיים עבור אנשי עסקים.

יתרונות של חברה בע"מ

1. אישיות משפטית נפרדת – חברה בע"מ הינה יישות משפטית המהווה גוף נפרד ועצמאי היוצר מסך בין בעלי המניות לבין החברה עצמה. בהתאם לכך, ניתן לבוא בדרישות אך ורק לחברה ולא לבעלי המניות. כלומר, חובות החברה הינם חובות החברה בלבד ולא חובות בעלי מניותיה. במילים אחרות, בעלי המניות מוגנים מפני נושי החברה ונושי החברה אינם יכולים להגיע לרכוש הפרטי של בעלי המניות.

2. חלוקת הבעלות בעסק למניות סחירות – חברה בע"מ מקצה מניות (יחידות בעלות בחברה) לבעלי החברה. בעלי החברה, יכולים למכור את המניות לצדדים שלישיים או בינם לבין עצמם. ניתן להקצות מניות לשותפים חיצוניים ובמקרים מסויימים, ניתן אף להציע מניות לציבור הרחב, שאז הופכת החברה לחברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך.

3. שיקולי תדמית – חברה בע"מ נתפסת כגוף רציני ומכובד יותר מאשר עוסק מורשה או שותפות.

מהם מאפייני החברה אשר יהיו אופטימאליות עבור רונן ומה יש לדעת בעת הקמת חברה בע"מ?

הקמת חברה בע"מ בימינו הינה דבר פשוט - אך חוסר ידע בניסוח המסמכים עלול לעלות ביוקר.

המסמכים שיש להגיש לרשם החברות בעת הקמת החברה הם: טופס בקשה לרישום חברה, הצהרת דירקטורים ראשונים, הצהרת בעלי מניות ראשונים, תקנון, קבלה על תשלום אגרה. בנוסף יש למלא טופס שבו מפורטים השמות המוצעים לחברה.

מכל המסמכים, המהותי ביותר הוא התקנון. התקנון מוגדר כחוזה בין בעלי המניות לבין עצמם, ובין בעלי המניות לבין החברה.

לבקשתו של רונן הוקמה החברה כך שהוא מחזיק ב – 60% מהמניות ואחותו אורית מחזיקה ב – 40% הנותרים.

השנים חלפו ואורית ביקשה לפרוש מהחברה. החברה היתה בשיא פריחתה ושוויה היה כ – 10,000,000 ₪. לתדהמתו של רונן הודיעה לו אורית כי היא החליטה למכור את מניותיה לכל המרבה במחיר וכי קיבלה הצעה ממשקיע אלמוני מקפריסין למכור את מניותיה בסך של 4,000,000 ₪. רונן קיבל חדשות אלה בכעס רב ומייד ניגש לייעוץ משפטי בעניין.

בדיקת תקנון החברה, הרגיעה את רונן. התקנון נוסח כראוי וכלל מספר סעיפים אשר מונעים מאורית למכור את מניותיה ללא התחשבות ברונן וברצונותיו.

ראשית, נקבע כי לרונן ישנה זכות ראשונים לרכוש את מניותיה של אורית וזאת בטרם תציע אותם לצד שלישי.

שנית, נקבע בתקנון מנגנון של BUY ME BUY YOU הקובע את הכללים למכירת מניות בתוך החברה.

ואולם למרות זאת, אורית הודיעה כי היא מסרבת למלא את הוראות התקנון.

לאחר שהוסבר לאורית כי היא אינה יכולה להפר את הוראות התקנון אשר היא חתומה עליו, שאחרת היא עלולה להיתבע בבית המשפט, הבינה זאת אורית ובסופו של דבר מכרה את מניותיה לרונן ו"הכל נשאר במשפחה". רונן הצליח למנוע את ההשתלטות על החברה על ידי גורם זר, וזאת בשל ניסוח נכון של התקנון שבוצע עוד בעת הקמת החברה.