כתבתו של חדיד רשי בידיעות חיפה מיום 1/1/16

 

ידיעות חיפה נדלן פלוס 1.1.16 מוקטן