כתבתה של טלי ליבמן שפורסמה בידיעות חיפה ביום 15/1/16

 

 

מחדל בשדרות הנשיא ידיעות חיפה 15.01