כתבתה של טלי ליבמן שהתפרסמה ביום 15/1/16 בידיעות חיפה

 

15.1.161