טיפ שהתפרסם בידיעות אילת ביום 4/12/15             

 

 

4.12.15