תפריט נגישות

חברת מרכז קניות דוד ויונתן בע"מ, רכשה מגרש מרשות מקרקעי ישראל (לשעבר מינהל מקרקעי ישראל) בשטח של כ – 3 דונם, ביישוב הר אדר, סמוך לירושלים. על המגרש תכננה החברה לבנות מרכז מסחרי, בעלות משוערת של 35,000,000 ₪.

לאחר החתימה על מסמכי העסקה, התברר לחברה כי במגרש קיימים צינורות תת קרקעיים של חברת "מקורות", אשר חייבים להזיזם על מנת לקבל היתר לבנייה במגרש. עבור הזזת הצינורות דרשה חברת מקורות 2,000,000 ₪.

קיומם של הצינורות לא הוזכר בחוברת המכרז, ולא הופיע בכל מקום אחר במסמכי העסקה. החברה טענה, כי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), ידעה על קיומם של הצינורות, והיא לא חשפה מידע זה בפני החברה, טרם זכייתה של החברה במכרז וחתימתה של החברה על מסמכי העסקה.

חברת גוש טבע בע"מ, הפעילה חנות לממכר מוצרים אורגניים ומוצרי מזון טבעיים ביישוב אפרת.

החברה ביקשה להעביר את החנות למיקום אחר ביישוב אפרת, איתרה נכס מתאים וחתמה ביום 21/7/11 על הסכם שכירות עם חברת מלון מנורה בע"מ, בעלת הנכס ("המשכירה"). דמי השכירות שנקבעו בין הצדדים עמדו על 12,000 ₪ לחודש, והמועד בו היתה אמורה החברה להיכנס לנכס נקבע ליום 1/11/11.

דורית ורון נישאו בשעה טובה וביקשו לקנות דירה קטנה. זוהי דירתם הראשונה והיחידה. הדירה הינה דירת 3 חדרים במיקום מרכזי ושקט בעיר. הואיל ודורית ורון רצו למנוע את מכירת הדירה לרוכשים אחרים, מסרו דורית ורון למוכרים שיק ע"ס 10,000 ₪ כדמי רצינות.

הואיל ולא היה להם כסף למימון כל הרכישה, פנו דורית ורון לבנק למשכנתאות וביקשו לדעת האם הם זכאים למשכנתא וכמה אחוזי מימון הם יקבלו מהבנק.

 

חברה קבלנית בשם קאלש מרדכי נכסים ובנין (94) בע"מ, בנתה בניין מגורים בן 11 קומות, ברח' סמטת בית הבד 6, הוד השרון ("הבניין").

לאחר מספר שנים, התגלו ליקויים ברכוש המשותף בבניין, בעיקר ליקויי איטום וליקויי חיפוי. בשל כך, נציגות הבית המשותף (ועד הבית) וכן בעלי הדירות בבניין, הגישו כנגד הקבלן תביעה על סך 6,500,000 ₪.

הקבלן טען כי נציגות הבית המשותף אינה מוסמכת לייצג את כלל הדיירים בתביעה, שכן היא אינה מחזיקה בהרשאה של כלל הדיירים, לייצגם בתביעה זו.

מר שלמה רן הינו בעלים של דירת גן יוקרתית בתל אביב, ברח' שרת 79 ("הדירה"). ביום 22/12/10 מכר מר שלמה רן (המוכר) את הדירה למשפחת כהן, תושבי צרפת, במחיר של 10,050,000 ₪.

משפחת כהן שילמה למוכר את התשלום הראשון לפי ההסכם, בסך של 1,050,000 ₪, ולאחר מכן נרשמה לטובתם הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין. לאחר מכן, הודיעה משפחת כהן למוכר, כי ברצונם לבטל את העסקה, וסירבו לשלם למוכר את יתרת התמורה.

 

דריי לני הוא תושב צרפת אשר רכש דירת מגורים בבניין חדש ויוקרתי ברח' חברון 12, תל אביב. דריי מגיע לישראל מספר פעמים בשנה.

דריי השכיר את דירתו לתקופות קצרות באתר Airbnb ובאתרים אחרים באינטרנט, דבר אשר גרם לחוסר שביעות רצון רבה של שכניו לבניין.

כתובת: שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי – בניין אשל, חיפה

טלפון:  04-8661112

פקס: 04-8661113