תפריט נגישות

האם ניתן לפצות רוכש קרקע בחו"ל בגין שינוי בבעלות בקרקע?

שחר רז ושגיא דורון היו בעלי מניות במחברה במקסיקו.

שחר ושגיא פנו לניר יוסף והציעו לו לקנות חלק ממניות החברה וכך להיות שותף לפרוייקט מקרקעין שמתוכנן בשטח שבבעלות החברה בלה-פאז במקסיקו.

ביום 27.7.11 חתם המשקיע, ניר יוסף, על הסכם השקעה בקרקע במקסיקו עם השותפים שחר רז ושגיא דורון. הסכם זה הכיל סעיף שלפיו מתחייבים השותפים כי אם קיימת אי התאמה מהותית בין מצגיהם ובין המצב האמיתי, הם יהיו ערבים באופן אישי לניר.

ניר קיבל את המניות עליהם שילם בחברה במקסיקו, אולם התברר שהבעלים האמיתי של המקרקעין היה צד שלישי, ולא המוכר שממנו היא נרכשה.

ניר הגיש תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"ס של כ- 3,400,000 ₪, בה דרש שרז ודורון ישיבו לו את השקעתו.

רז ודורון טענו כי לא ידעו בעצמם על הבעייתיות שיש בבעלות הנכס, מבחינתם הם הציגו לניר את המצב הרישומי כפי שהיה ולכן המצגים שהציגו בעת כריתת ההסכם היו נכונים ולפי הידוע להם ועל כן, הם אינם הפרו את התחייבותם בהסכם.

בית המשפט פסק כי יש לדחות את הפרשנות המצמצמת של השותפים להתחייבות. זאת לאור לשון ההסכם, נסיבות כריתתו, ומבחינת ההיגיון הכלכלי של הדברים. להתחייבות אין ערך של ממש ככל שהדברים נוגעים למצב הרישומי לבדו, בעת גיבוש ההסכם. הקובע אינו הרישום אלא המהות, והמהות היא הבעלות בקרקע.

בהתאם לכך, בית המשפט פסק כי על רז ודורון להשיב לניר את השקעתו באופן מלא, קרי  1,850,780 ₪.

 

תיק 55067-05-19 ניר יוסף נגד שחר רז, שגיא דורון, חברת IVG מקסיקו וקבוצת אי.וי.ג'י בע"מ, ניתן ביום 24.4.24 בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

כתובת: שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי – בניין אשל, חיפה

טלפון:  04-8661112

פקס: 04-8661113