תפריט נגישות

משפט מסחרי

בשנת 2005 בנתה חברת גיא ודורון לוי ("הקבלן"), בנייני מגורים ברמת השרון. לפי התכנון האדריכלי, החיפוי החיצוני של הבניינים נועד להתבצע באמצעות אבן טבעית מסוג "ביר זית אפורה".

בשנת 2006 רכש הקבלן אבני חיפוי מסוג ביר זית אפורה, מחברה הממוקמת בבית לחם בשם נסאר השקעות בע"מ ("ספק האבנים"). הקבלן רכש מספק האבנים לוחות חיפוי בכמות של כ – 10,000 מ"ר ובהיקף כספי של כמליון ₪.

אריה פרידמן ומרדכי איבגי הם יזמי נדל"ן. בשנת 2012 סיפר איבגי לפרידמן בפגישה משותפת, כי הוא מנהל מו"מ לרכישת מגרש ועליו מבנה רעוע במיקום מרכזי בעיר אילת.
במסגרת פגישה בין השניים, ציין איבגי כי בכוונתו להרוס את המבנה שנמצא על המגרש ("הנכס") ולבנות במגרש מבנה חדש, תוך ניצול מירבי של זכויות הבנייה ("הפרוייקט"). איבגי שאל את פרידמן מהי הדרך המועדפת לנצל את מלוא זכויות הבנייה והעביר לפרידמן הודעת דוא"ל אשר כללה את התב"ע והיתר הבנייה הקיים.

אנו שמחים להביא לידיעתכם הטבה אשר אמורה לסייע למגזר העסקי והתעשייתי:

ביום 21/4/2020 נחתמו על ידי שר הפנים תקנות, אשר מעניקות הנחות בארנונה לעסקים. שיעור ההנחה הוא 100% ל – 3 חודשים, לתקופה שמיום 1/3/2020 ועד ליום 31/5/2020.

 הארכה אוטומטית של מועדים לאישורים רגולטוריים, כגון רשיון עסק:

חברת ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ זכתה במכרז של רכבת ישראל להרחבת מסילות הרכבת שבין קיבוץ נען לבאר שבע.

רכבת ישראל שילמה לביבי כבישים כ – 104 מיליון ₪ עבור עבודתה בפרויקט, אולם ביבי כבישים טענה כי מגיעים לה תשלומים בגין עבודות נוספות, עיכוב בתחילת ביצוע הפרויקט, נזקי שיטפונות וקיזוז כספים שבוצע על ידי רכבת ישראל. בגין כך, טענה ביבי כבישים כי מגיע לה סך של 60,000,000 ₪ נוספים מרכבת ישראל.

חברת I Option group ("החברה") הפעילה אתר אינטרנט למסחר בניירות ערך מסוג אופציות בינאריות. בין בעלי המניות והמנהלים של החברה לבין מספר אנשי עסקים התנהלו מגעים להשקעה בחברה, ובשנת 2013 נחתמו שני הסכמים בין החברה לבין המשקיעים, כאשר אחד מההסכמים כונה "הסכם הלוואה" והשני כונה "מכתב כוונות".

לאחר חתימת ההסכמים, העבירה קבוצת המשקיעים לידי החברה סך של 800,000 דולר ארה"ב, המהווים כ – 2.9 מליון ₪.

בהתאם להסכם ההלוואה, היתה ההלוואה אמורה להיפרע כחודש לאחר נתינתה. משהגיע מועד פירעון ההלוואה, פנתה קבוצת המשקיעים אל החברה בדרישה להשבת ההלוואה אולם נענתה כי הכספים נמסרו לחברה כהשקעה ולא כהלוואה ועל כן, הכספים לא יוחזרו לקבוצת המשקיעים.

כתובת: שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי – בניין אשל, חיפה

טלפון:  04-8661112

פקס: 04-8661113