תפריט נגישות

תביעה על סך של כ- 6 מליון ₪ בגין ביטול חוזה הפצה בלעדי

חברת א.ג.ת.ד בע"מ כרתה הסכם בשנת 2005 עם קבוצת חברות בשם "גלובל ספיריט", לייבוא והפצה של משקאות בישראל באופן בלעדי. המשקאות ייוצרו באוקריאנה ויובאו לישראל לצורך הפצתם.

במהלך השנים סיפקה גלובל ספיריט משקאות וחברת א.ג.ת.ד שיווקה והפיצה את המשקאות בישראל.

בנובמבר 2018 הגיע לארץ לביקור אחד ממנהליה של גלובל ספיריט וביקש כי א.ג.ת.ד תקלוט את בנו לשורותיה כעובד מן המניין, אלא שחברת א.ג.ת.ד דחתה את בקשתו בהיעדר אשרת עבודה מתאימה. לאחר מכן החל אותו מנהל להשמיע איומים לעניין ביטול ההסכם בין החברות ואף הודיע אודות רצונו בביטול ההסכם כחודש לאחר מכן.

בחודש אוגוסט 2019 הודיעה לבסוף גלובל ספיריט לא.ג.ת.ד. על ביטול ההסכם ובעקבות כך הגישה חברת א.ג.ת.ד תביעה כנגד גלובל ספיריט על סך 6,000,000 ₪.

חברת א.ג.ת.ד טענה כי היא זכאית לפיצוי מוסכם, כפי שנקבע בהסכם האחרון בין הצדדים משנת 2017. חברת גלובל ספיריט טענה מנגד שבמרוצת השנים החברה המפיצה לא השכילה להגדיל את היקף המכירות, וכמו כן בביקורת שנערכה על-ידי גלובל ספיריט התגלו ליקויים חמורים בשיווק המוצרים מצד המפיצה ולכן גלובל ספיריט אף הגישה תביעה שכנגד.

בביטול ההסכם הסתמכה גלובל ספיריט על פירוט התנאים שפורטו בהסכם בהן גלובל ספיריט רשאית לשלול מהמפיץ את זכויותיו על פי ההסכם, או לבטל את ההסכם באופן חד צדדי. בין יתר הנסיבות צויין: "...אם המפיץ יפר הוראה מהוראות ההסכם ולא יתקן את הפרתו אחרי זמן שנקבע לו על ידי החברה לסילוק ההפרה..."

בית המשפט קבע כי חברת גלובל ספיריט לא נתנה לחברה המפיצה א.ג.ת.ד בע"מ זמן מספק לטיפול בטענותיה, ועל כן קבע בית המשפט שמגיע לחברה המפיצה א.ג.ת.ד בע"מ פיצוי.

יחד עם זאת, מצא בית המשפט כי המפיצה הפרה את ההסכם יסודית במשך שנים ע"י תפקוד לקוי ואי עמידה בהתחייבויותיה בהסכם, וכתוצאה מכך הגיע בית המשפט למסקנה כי התנהלות זו של המפיצה תרמה משמעותית לביטול ההסכם על-ידי גלובל ספיריט.

על כן הטיל בית המשפט על החברה המפיצה אשם תורם בשיעור 50%.

 

לבסוף, פסק בית המשפט כי על גלובל ספיריט לשלם פיצוי של 1,810,000 ₪  לטובת החברה המפיצה, א.ג.ת.ד בע"מ.

 

*פסק דין אשר ניתן ביום 28.2.24.

תיק 51193-10-19, ניתן ביום 28/2/24 בבית המשפט המחוזי בחיפה.  

כתובת: שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי – בניין אשל, חיפה

טלפון:  04-8661112

פקס: 04-8661113