תפריט נגישות

האם ניתן לגבות בישראל כ – 12 מליון ₪ שנפסקו על ידי בית משפט אמריקאי?

חברת אינובייטיב טכנולוגיות ("החברה") הגישה בארצות הברית תביעה כנגד מי שהיה מנהלה לשעבר, מר גבריאל ליאור ("ליאור").

לאחר ניהול ההליך בארה"ב, נפסק לטובתה של החברה פיצוי בסך כ – 12,000,000 ₪ (3,640,303 דולר ארה"ב).

ערעוריו של ליאור לבתי המשפט בארה"ב, לרבות לבית המשפט העליון – נדחו.

פיצוי זה נפסק לטובת החברה, לאחר שנקבע כי ליאור גרם לחברה נזקים בזדון, לאחר שהסתיימה העסקתו כמנהל החברה.

החברה הגישה לבית המשפט המחוזי בישראל, בקשה לאכיפת פסק הדין האמריקאי.

ליאור התנגד לכך, וטען כי הפיצוי שנפסק בבית המשפט האמריקאי, עולה עשרות מונים על הנזק האמיתי, ומדובר בפיצוי עונשי, אשר קיים בצמצום רב בשיטת המשפט הישראלית.

עוד טען ליאור כי במהלך המשפט שהה בתאילנד ולא היה מיוצג, ועל כן לא ניתנה לו הזדמנות להתמודד עם מסמכים שהוגשו לבית המשפט האמריקאי, לביסוס טענת הנזק של החברה. 

החברה טענה כי פיצוי עונשי, מקובל בארה"ב במקרה של גרימת נזק בזדון.

עוד טענה החברה כי ליאור היה מיוצג בהליך האמריקאי, וכי ליאור השתתף בחקירת העדים באמצעות שיחת ועידה מתאילנד.

בית המשפט המחוזי בישראל קבע, כי בהליך של אכיפת פסק דין זר, בית המשפט הישראלי אינו יושב כערכאת ערעור על פסק הדין האמריקאי.

במילים אחרות, בית המשפט אינו בוחן את נכונותו של פסק הדין האמריקאי, אלא את תקינותו. פסק הדין ניתן על ידי בית משפט אמריקאי מוסמך, ואינו ניתן לערעור, שכן בית המשפט העליון בארה"ב דחה את ערעורו של ליאור על פסק הדין.

בית המשפט קבע בנוסף כי ליאור עצמו התייחס לפסק הדין האמריקאי כפסק דין מחייב וסופי, שכן הגיש עליו ערעור לשתי ערכאות בארה"ב, לרבות בית המשפט העליון בארה"ב, אולם ערעוריו נדחו.

על כן, הכריז בית המשפט על פסק הדין האמריקאי, כאכיף בישראל. משמעות הדבר היא כי ניתן יהיה לפתוח בהליכי גבייה בישראל, על מלוא סכום פסק הדין, כ – 12 מליון ₪.

 

  • תיק 52327-05-17 Enovative Technologies LLC נ' גבריאל ראובן ליאור, ניתן ביום 16/6/19 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

 

 

כתובת: שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי – בניין אשל, חיפה

טלפון:  04-8661112

פקס: 04-8661113