תפריט נגישות

תביעה על סך 4.7 מיליון ₪ בשל ביטול הסכם זכיינות

רשת "ריקושט", התקשרה ביום 1/3/07 בהסכם זכיינות עם חברת מטעי נצרת יזמות בע"מ (הזכיין), להפעלת חנות של ריקושט בקניון בעיר נצרת, בקניון "דודג' סנטר". בעל המניות והמנהל הרשום של החברה הזכיינית הינו מר עימאד סלאימה.

ההסכם בין הצדדים כלל סעיף לפיו לזכיין אסור להפעיל חנות מתחרה בתחום מחנאות, טיולים, ציוד לחיילים וכו'.

סעיף נוסף אשר נכלל בהסכם שבין הצדדים, קבע כי הזכיין או בעלי מניות בחברה הזכיינית, מתחייבים שלא לנהל או לעבוד כשכירים בעסק דומה המתחרה בריקושט.

בחודש אפריל 2016, נודע לריקושט כי בקניון עומדת להיפתח חנות של חברת "קולומביה", חברה מתחרה העוסקת אף היא בתחום המחנאות, טיולים וכד'.

בחודש מאי 2016, נודע לריקושט כי הזכיין של חנות קולומביה בקניון, הוא לא אחר מאשר בנו של עימאד סלאימה, מר הישאם סלאימה.

ביום 23/5/16 פנה מנכ"ל ריקושט לעימאד במסרון ושאל אותו: "נראה לך הגיוני ובסדר שהישאם הבן שלך הולך להיות זכיין של קולומביה?"

לכך ענה עימאד: "לא הגיוני ולא בסדר אין שליטה עליו" .

ביום 31/5/16, במסגרת פגישה דחופה שנערכה בין הצדדים בחנות, הודיע מנכ"ל ריקושט לעימאד כי  ריקושט החליטה לבטל את ההסכם עם החברה הזכיינית, בשל כך שנודע לה כי בנו של עימאד מתעתד להפעיל זיכיון של קולומביה באופן המהווה תחרות אסורה עם ריקושט והן בשל הפרת חובת האמון המוטלת על החברה הזכיינית.

עימאד מצידו, טען כי פעולותיו של בנו הישאם נעשו שלא על דעתו וסירב לקבל את ביטול ההסכם מצד ריקושט. עוד טען עימאד כי ריקושט אינה רשאית לבטל את ההסכם על החברה הזכיינית, הואיל ובנו הישאם אינו בעל מניות בחברה הזכיינית ואינו מנהל רשום בה.

בשל ביטול הסכם הזכיינות, הגישה החברה הזכיינית תביעה כנגד ריקושט ע"ס 4,743,502 ₪ לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בטענה כי ביטול ההסכם על ידי ריקושט נעשה שלא כדין.

החברה הזכיינית טענה כי מגיעים לה פיצויים בשל הפסד רווחים עתידיים, ציוד שנשאר בחנות, ופיצוי בשל מוניטין.

ריקושט טענה מצידה, כי ביטול ההסכם היה כדין, וזאת הואיל ויש לייחס את מעשיו של הישאם, בנו של עימאד, לחברה הזכיינית, הואיל והישאם היה המנהל בפועל של החברה הזכיינית, גם אם לא היה מנהל רשום בחברה. על כן, ביקשה ריקושט לדחות את התביעה.

בית המשפט קבע כי לאור הראיות שהונחו לפניו, הישאם אכן היה מי שניהל בפועל את החנות ובוודאי בעל תפקיד מהותי בניהול החנות. בית המשפט קבע כי הישאם התכתב עם מנכ"ל ריקושט בעניינים שונים: בעניין בקשה לעזרה ברווחי החנות, בעניין ספק מסויים שפגע ברווחי החנות, בעניין מבצעים, בעניין עמידה ביעדים, וכו'. פעולותיו של הישאם לא היו פעולות של עובד אלא של מנהל אקטיבי של החנות ומי שעמד מאחורי קבלת ההחלטות המהותיות בניהול החנות.

בהתאם לכך, קבע בית המשפט כי לאור חוק החברות, ניתן לייחס את פעולותיו של הישאם לחברה הזכיינית, והעובדה שהישאם לא היה רשום באופן פורמלי כמנהל בחברה הזכיינית אינה משנה דבר לענייננו.

בהתאם לכך, קבע בית המשפט כי החברה הזכיינית הפרה את הסכם הזכיינות עם ריקושט, עובדה אשר הקנתה לריקושט את הזכות לבטל את ההסכם. בית המשפט קבע כי החברה הזכיינית הפרה את ההסכם בשל הפרה של איסור התחרות וכן בשל הפרת חובת האמון של החברה הזכיינית מול ריקושט.

לפיכך, דחה בית המשפט את כל תביעתה של החברה הזכיינית כנגד ריקושט, ואף חייב את החברה הזכיינית בהוצאות משפט לזכות ריקושט בסך 30,000 ₪.

 

תיק 26206-01-17 מטעי נצרת יזמות בע"מ נגד ריקושט 3000 בע"מ, ניתן ביום 21/1/21 בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

 

*על פסק הדין הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

 

 

 

 

כתובת: שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי – בניין אשל, חיפה

טלפון:  04-8661112

פקס: 04-8661113