30/3/2020 משבר הקורונה: הארכת מועד לרשיון עסק ואישורים אחרים

 הארכה אוטומטית של מועדים לאישורים רגולטוריים, כגון רשיון עסק:

ביום 25/3/2020 התפרסמו תקנות שעת חירום הקשורות להארכת תוקף ודחיית מועדים. תקנות אלה באו להתמודד עם המצב שבו פג תוקפו של רשיון, היתר או אישור כלשהו מאת הרשויות המוסמכות, בעוד שלא ניתן להאריכם עקב פעילות מצומצמת או אי פעילות של הרשויות בשל משבר הקורונה.

התקנות קובעות כי אישור שמועד פקיעתו חל בין התאריכים 10/3/2020 – 10/5/2020, יוארך באופן אוטומטי בחודשיים נוספים החל ממועד פקיעתו.

התקנות אף קובעות כי בעל אישור אשר תוקפו הוארך לפי התקנות, אינו חייב בתשלום אגרה.

עם זאת, התקנות קובעות כי הרשות הציבורית המוסמכת, רשאית לקבוע כי התקנות לא יחולו על אישור מסויים, ואף לקצר את תקופת הדחייה. בנוסף, מחריגות התקנות 27 אישורים ספציפיים, אשר לא יזכו להארכה אוטומטית כאמור לעיל, ואשר יש להאריכם בדרך הרגילה.

אנו סבורים כי התקנות מבורכות, ומקלות על המגזר העסקי לפעול בשעה קשה זו.

• תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים) התש"ף – 2020.

לקריאת התקנות בנוסח המלא, לחצו כאן.

 

ארנונה:

לאור המצב שנוצר בישראל, חברות, עסקים ומפעלים רבים, מבקשים לדחות או לפטור אותם מתשלום ארנונה עירונית.

בשלב זה אין תקנות שעת חירום או צווים רשמיים המתייחסים לפטור, הנחה או דחייה של תשלומי הארנונה, והדבר נעשה על ידי רשויות מקומיות על פי שיקול דעתן.

לגבי רשויות מקומיות אשר לא אישרו דחייה, הנחה או פטור מארנונה, בשל משבר הקורונה, אנו ממליצים לפנות בכתב לרשות המקומית, בצירוף הסברים וטיעונים מתאימים, כדי שהפנייה תהיה בזמן אמת ולא בדיעבד. יודגש כי יש חשיבות רבה לניסוח המכתב ואנו ממליצים להתייעץ עימנו טרם משלוח המכתב לרשות המקומית, בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה.

 

נבהיר כי האמור לעיל הינו בגדר תמצית בלבד, והנוסח המחייב הוא הנוסח המופיע בתקנות הרשמיות ו/או בדינים הרלוונטיים.

 

משרדנו ממשיך לעמוד לרשותכם בכל עניין, ולאור המצב אנו זמינים גם באמצעים טכנולוגיים מגוונים, לצורך מתן שירות מהיר ומקצועי כתמיד.