תפריט נגישות

משפט מסחרי

סודי ושלמה (שלומי), הקימו יחד בשנת 1999 את חברת סיאט-ביודיאגנוסטיקה בע"מ, והחזיקו במניותיה בחלקים שווים.

בשנת 2015 נקלע סודי למשבר כלכלי, והשניים הגיעו להסכמה כי שלומי ירכוש את מניותיו של סודי בחברה. באוגוסט של אותה השנה חתמו הצדדים על זכרון דברים בו צוין, שסודי חפץ למכור את מלוא מניותיו בחברה, וכי לשלומי עומדת אופציה לרכוש אותן על פי הסכם המייסדים. בהמלצת בא כוחם התחייבו הצדדים לפעול לעריכת מאזן וקבלת הערכת שווי מחייבת שתוכן על ידי משרד רואה חשבון.

חברת א.ג.ת.ד בע"מ כרתה הסכם בשנת 2005 עם קבוצת חברות בשם "גלובל ספיריט", לייבוא והפצה של משקאות בישראל באופן בלעדי. המשקאות ייוצרו באוקריאנה ויובאו לישראל לצורך הפצתם.

במהלך השנים סיפקה גלובל ספיריט משקאות וחברת א.ג.ת.ד שיווקה והפיצה את המשקאות בישראל.

בנובמבר 2018 הגיע לארץ לביקור אחד ממנהליה של גלובל ספיריט וביקש כי א.ג.ת.ד תקלוט את בנו לשורותיה כעובד מן המניין, אלא שחברת א.ג.ת.ד דחתה את בקשתו בהיעדר אשרת עבודה מתאימה. לאחר מכן החל אותו מנהל להשמיע איומים לעניין ביטול ההסכם בין החברות ואף הודיע אודות רצונו בביטול ההסכם כחודש לאחר מכן.

חברת אינובייטיב טכנולוגיות ("החברה") הגישה בארצות הברית תביעה כנגד מי שהיה מנהלה לשעבר, מר גבריאל ליאור ("ליאור").

לאחר ניהול ההליך בארה"ב, נפסק לטובתה של החברה פיצוי בסך כ – 12,000,000 ₪ (3,640,303 דולר ארה"ב).

ערעוריו של ליאור לבתי המשפט בארה"ב, לרבות לבית המשפט העליון – נדחו.

חברת שיכון ובינוי - סולל בונה (תשתיות) בע"מ, התקשרה בשנת 2011 בהסכם עם חברת פקר ברזל בניין, לאספקת 20,000 טון ברזל לאתרי הבנייה של שיכון ובינוי ברחבי הארץ.

בפועל, למרות התחייבותה של שיכון ובינוי, היא הזמינה מפקר 14,616 טון ברזל בלבד, והחל מאפריל 2014 הפסיקה לבצע הזמנות של ברזל, והחלה להזמין ברזל מספקים אחרים.

פקר הגישה תביעה לבית המשפט, במסגרתה טענה כי יש לחייב את שיכון ובינוי לשלם לה כ – 5.5 מליון ₪ בגין סחורה שסופקה וטרם שולמה, וכן סך של כ – 10 מליון ₪ בגין יתרת הברזל שטרם הוזמנה או בגין אובדן הרווח שנגרם לפקר עקב אי הזמנת יתרת הברזל.

משה כהן החל לעבוד בחברת שהם שמיר השקעות ופיננסים בע"מ ("החברה") בתפקיד מנהל אשראי ולאחר מכן קודם לתפקיד מנהל מחלקת אשראי. במסגרת תפקידו היה משה אחראי על בדיקת תיקי אשראי של לווים פוטנציאליים המבקשים לקבל אשראי באמצעות החברה, העמדת סכום ההלוואה וכו'. הסכם ההעסקה של משה נחתם ביום 1/12/13.

ביום 29/3/15 נחתם בין הצדדים הסכם נוסף, כאשר הפעם נחתם ההסכם על ידי חברה שנמצאת בבעלותו של משה. כותרת ההסכם היתה: "הסכם עמלה לחלוקת הכנסות בקבוצת רכישה".  במסגרת הסכם זה, היתה החברה שבבעלותו של משה זכאית ל – 20% מ"הכנסות נטו" שיהיו לחברה ממימון ליווי בנייה של קבוצות רכישה ("הסכם העמלה").

רשת "ריקושט", התקשרה ביום 1/3/07 בהסכם זכיינות עם חברת מטעי נצרת יזמות בע"מ (הזכיין), להפעלת חנות של ריקושט בקניון בעיר נצרת, בקניון "דודג' סנטר". בעל המניות והמנהל הרשום של החברה הזכיינית הינו מר עימאד סלאימה.

ההסכם בין הצדדים כלל סעיף לפיו לזכיין אסור להפעיל חנות מתחרה בתחום מחנאות, טיולים, ציוד לחיילים וכו'.

סעיף נוסף אשר נכלל בהסכם שבין הצדדים, קבע כי הזכיין או בעלי מניות בחברה הזכיינית, מתחייבים שלא לנהל או לעבוד כשכירים בעסק דומה המתחרה בריקושט.

עמוד 1 מתוך 6

כתובת: שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי – בניין אשל, חיפה

טלפון:  04-8661112

פקס: 04-8661113