תפריט נגישות

משפט מסחרי

חברת אינובייטיב טכנולוגיות ("החברה") הגישה בארצות הברית תביעה כנגד מי שהיה מנהלה לשעבר, מר גבריאל ליאור ("ליאור").

לאחר ניהול ההליך בארה"ב, נפסק לטובתה של החברה פיצוי בסך כ – 12,000,000 ₪ (3,640,303 דולר ארה"ב).

ערעוריו של ליאור לבתי המשפט בארה"ב, לרבות לבית המשפט העליון – נדחו.

חברת שיכון ובינוי - סולל בונה (תשתיות) בע"מ, התקשרה בשנת 2011 בהסכם עם חברת פקר ברזל בניין, לאספקת 20,000 טון ברזל לאתרי הבנייה של שיכון ובינוי ברחבי הארץ.

בפועל, למרות התחייבותה של שיכון ובינוי, היא הזמינה מפקר 14,616 טון ברזל בלבד, והחל מאפריל 2014 הפסיקה לבצע הזמנות של ברזל, והחלה להזמין ברזל מספקים אחרים.

פקר הגישה תביעה לבית המשפט, במסגרתה טענה כי יש לחייב את שיכון ובינוי לשלם לה כ – 5.5 מליון ₪ בגין סחורה שסופקה וטרם שולמה, וכן סך של כ – 10 מליון ₪ בגין יתרת הברזל שטרם הוזמנה או בגין אובדן הרווח שנגרם לפקר עקב אי הזמנת יתרת הברזל.

משה כהן החל לעבוד בחברת שהם שמיר השקעות ופיננסים בע"מ ("החברה") בתפקיד מנהל אשראי ולאחר מכן קודם לתפקיד מנהל מחלקת אשראי. במסגרת תפקידו היה משה אחראי על בדיקת תיקי אשראי של לווים פוטנציאליים המבקשים לקבל אשראי באמצעות החברה, העמדת סכום ההלוואה וכו'. הסכם ההעסקה של משה נחתם ביום 1/12/13.

ביום 29/3/15 נחתם בין הצדדים הסכם נוסף, כאשר הפעם נחתם ההסכם על ידי חברה שנמצאת בבעלותו של משה. כותרת ההסכם היתה: "הסכם עמלה לחלוקת הכנסות בקבוצת רכישה".  במסגרת הסכם זה, היתה החברה שבבעלותו של משה זכאית ל – 20% מ"הכנסות נטו" שיהיו לחברה ממימון ליווי בנייה של קבוצות רכישה ("הסכם העמלה").

רשת "ריקושט", התקשרה ביום 1/3/07 בהסכם זכיינות עם חברת מטעי נצרת יזמות בע"מ (הזכיין), להפעלת חנות של ריקושט בקניון בעיר נצרת, בקניון "דודג' סנטר". בעל המניות והמנהל הרשום של החברה הזכיינית הינו מר עימאד סלאימה.

ההסכם בין הצדדים כלל סעיף לפיו לזכיין אסור להפעיל חנות מתחרה בתחום מחנאות, טיולים, ציוד לחיילים וכו'.

סעיף נוסף אשר נכלל בהסכם שבין הצדדים, קבע כי הזכיין או בעלי מניות בחברה הזכיינית, מתחייבים שלא לנהל או לעבוד כשכירים בעסק דומה המתחרה בריקושט.

בשנת 2005 בנתה חברת גיא ודורון לוי ("הקבלן"), בנייני מגורים ברמת השרון. לפי התכנון האדריכלי, החיפוי החיצוני של הבניינים נועד להתבצע באמצעות אבן טבעית מסוג "ביר זית אפורה".

בשנת 2006 רכש הקבלן אבני חיפוי מסוג ביר זית אפורה, מחברה הממוקמת בבית לחם בשם נסאר השקעות בע"מ ("ספק האבנים"). הקבלן רכש מספק האבנים לוחות חיפוי בכמות של כ – 10,000 מ"ר ובהיקף כספי של כמליון ₪.

אריה פרידמן ומרדכי איבגי הם יזמי נדל"ן. בשנת 2012 סיפר איבגי לפרידמן בפגישה משותפת, כי הוא מנהל מו"מ לרכישת מגרש ועליו מבנה רעוע במיקום מרכזי בעיר אילת.
במסגרת פגישה בין השניים, ציין איבגי כי בכוונתו להרוס את המבנה שנמצא על המגרש ("הנכס") ולבנות במגרש מבנה חדש, תוך ניצול מירבי של זכויות הבנייה ("הפרוייקט"). איבגי שאל את פרידמן מהי הדרך המועדפת לנצל את מלוא זכויות הבנייה והעביר לפרידמן הודעת דוא"ל אשר כללה את התב"ע והיתר הבנייה הקיים.

עמוד 1 מתוך 6

כתובת: שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי – בניין אשל, חיפה

טלפון:  04-8661112

פקס: 04-8661113