ניר אפרים הגיש מועמדות לעבודה במשרד הבריאות. ביום 14/3/16 נערך לניר ראיון עבודה.

ביום 16/3/16 הודיעו לניר טלפונית כי הוא התקבל לעבודה. ניר מילא טפסים שונים, השלים את הליכי הקליטה וסוכם עימו כי יחל לעבוד ביום 1/5/16.

שמעון בן אלי עבד בחברת קומבה בע"מ במשך כ - 20 שנה כמנהל פרוייקטים. בן אלי פוטר מעבודתו, והגיש כנגד חברת קומבה בע"מ תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה. תביעת העובד היתה ע"ס כ – 740,000 ₪ בעילות שונות. בין היתר טען העובד כי לא בוצע לו שימוע כדין טרם סיום העסקתו.

ניסים אוזן עבד בבנק הפועלים כ – 35 שנה, בין היתר כמנהל סניף. אוזן הגיש לבית הדין לעבודה תביעה כנגד בנק הפועלים וכנגד מנכ"ל הבנק, מר אריק פינטו באופן אישי, תביעה על סך של כ – 2,500,000 ₪ בגין התעמרות במקום העבודה והעברתו מסניף לסניף ללא התחשבות בו.

רבקה רוזנבאום עבדה בחברת "דובק" כ – 22 שנה בתפקיד פקידת רכש. לרבקה נערך שימוע והיא פוטרה יומיים אחריו. במועד פיטוריה היתה רבקה בת 65.5 שנים.

לטענת רבקה, ההחלטה לפטרה, נעשתה על רקע גילה הביולוגי, ביחס לחברותיה למחלקה, אשר צעירות ממנה. לטענתה של רבקה, השימוע אשר נערך לה היה פגום מיסודו, שכן הליך השימוע נעשה למראית עין בלבד וכאשר ההחלטה לפטרה כבר התקבלה.

לטענתה של רבקה, פיטוריה רק מחמת גילה, מהווים הפרת זכות השיוויון, בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח – 1988.

רבקה טענה כי לו ניתן לה לפרוש בגיל 67, היא היתה מגיעה לצבירת זכויות פנסיוניות בשיעור 50% ולא 46.5% כפי שצברה במועד פיטוריה.

לקוחות רבים פונים אלינו בשאלות לגבי העסקת פרילאנסים. הנושא אכן בעייתי מאוד לאור תביעות רבות של פרילאנסים אשר מבקשים מבית הדין לעבודה להכיר בהם כעובדים מן המניין. להלן מאמר של משרדנו בנושא זה. בכל הבהרה נוספת, הינכם מוזמנים לפנות אלינו.

בפסקי דין רבים, נקבע כי המבחן העיקרי לפיו ייקבע האם מדובר ביחסי עובד-מעסיק הינו "המבחן המעורב", אשר מורכב ממספר מבחנים, כאשר אף אחד מהמבחנים אינו מכריע כשלעצמו – אלא יש לראות את התמונה בכללותה.

דורון מרגלית החל לעבוד ביום 1.9.2014 בכפר הנוער קדמה. לדברי דורון, הובטח לו כי כפר הנוער ימשיך להעסיק אותו גם בשנת הלימודים הבאה המתחילה בספטמבר 2015.

ביום 19.5.2015, זומן דורון לשיחה עם שחר רובינשטיין, ששימש כמנכ"ל כפר הנוער. בשיחה הוסבר לדורון, כי תפקידו התייתר, והוצע לו תפקיד חלופי ובתנאים זהים, כרכז פנימייה.