ברק בלימה עבד כ – 4 שנים כמאבטח בחברת מיקוד שמירה. בפועל, ביצע ברק תפקיד של מאבטח ביחידת השמירה של ראש הממשלה ומשפחתו.

לאחר סיום עבודתו של ברק, הגיש ברק תביעה כנגד מעסיקתו לשעבר, במסגרתה טען טענות שונות ובין היתר, כי עבד בשעות נוספות ולא קיבל שכר על כך.

פנחס מזרחי הוא מכונאי, אשר בגיל 72 החל להיות מועסק במוסך שהופעל על ידי אייל בלחסן. פנחס פוטר בגיל 82, לאחר כ – 10 שנות עבודה במוסך, וניתן לו מכתב פיטורים.

פנחס דרש שלאחר פיטוריו ישולמו לו פיצויי פיטורים, אך מעסיקו סבר כי אין חובה כזו, לאור העובדה כי פנחס החל את עבודתו וסיים אותה, לאחר גיל הפרישה. כמו כן, טען פנחס כי המעסיק היה חייב לבצע עבורו הפרשות לפנסיה, אולם המעסיק טען כי אין חובה כזו לאור העובדה כי פנחס עבר את גיל הפרישה.

יעקב בן אריה עבד בחברת מאגר מחסנים לוגיסטיים בע"מ כ – 10 שנים בתפקיד מנהל מחסן. לאחר סיום עבודתו הגיש יעקב תביעה כנגד החברה על סך של 277,763 ₪, ובה טען מספר טענות, ובין היתר כי בתקופת עבודתו עבד שעות נוספות אשר לא קיבל תגמול בגינן. יעקב העריך כי עבד כל יום 2.5 שעות נוספות ודרש מבית הדין לעבודה להורות לחברה לפצותו בגין כך בסכומים נכבדים.

 לירון כהן עבדה במלון קלאב הוטל טבריה כ - 14 שנה.

ביום 26.11.16 זימנה החברה את לירון לשימוע לפני פיטורים, בשל בעיות משמעת. השימוע נערך יומיים לאחר מכן, ביום 28.11.16. למחרת השימוע נמסר ללירון מכתב פיטורים. לאחר קבלת מכתב הפיטורים, הודיעה לירון לחברה כי היא נמצאת בחודש השני להריונה. החברה ביקשה מלירון אישור על הריונה, אך זה לא הומצא לחברה.

לאחר מספר חודשים הגישה לירון תביעה כנגד החברה על סך 140,940 ש"ח במסגרתה טענה לירון כי פוטרה בניגוד לחוק הואיל ולא התקבל אישור לפיטורים מהממונה על עבודת נשים במשרד העבודה, וכן כי השימוע שנערך לה לא היה כדין.

 

חן מימון עבד בחברת א.פ.א. חשמלאים בע"מ ("החברה") כ – 10 חודשים. ביום 9/7/17 נפצע חן במהלך עבודתו וביום 11/7/17 ביקש חן מהחברה שיגיע מישהו לביתו לקחת את הרכב השייך למקום העבודה כיוון שחן היה מרותק למיטתו.

באותו היום, 11/7/17, קיבל חן הודעת מסרון לטלפון הנייד שלו, לפיה עבודתו בחברה הסתיימה והוא מתבקש להשיב לחברה את הרכב. חן השיב כי אינו יכול להחזיר לחברה את הרכב בשל היותו מרותק למיטתו.

 רו"ח אהרון שמש עבד במשך כ – 6 שנים כסמנכ"ל כספים בחברת סביון תעשיות, חברה המייצרת מוצרי ריהוט ומיטות.

לטענתו של מר שמש, החברה פיטרה אותו ללא עריכת שימוע, ללא תשלום פיצויי פיטורים, וללא מתן הודעה מוקדמת.

בשל כך, הגיש מר שמש תביעה לבית הדין לעבודה בסך 1,095,158 ₪.

החברה טענה להגנתה, כי בעקבות חשד שהתעורר למעילה על ידי מר שמש, פתחה החברה בחקירה שהסתיימה בשיחת עימות עם מר שמש. לאחר שיחה זו פוטר מר שמש באופן מיידי, ללא עריכת שימוע, ללא מתן הודעה מוקדמת, וללא תשלום פיצויי פיטורים כלשהם.