תפריט נגישות

האם ניתן לחייב עובד לפצות את המעסיק בגין שימוש בסוד מסחרי של המעסיק?

בנימין פלג עבד כשנתיים בחברת ג.י.ט.י. י.ק אריזות בע"מ כמנהל מכירות בתחום אריזות הקרטון.

לאחר סיום העסקתו, בתקופת ההודעה המוקדמת, התקבל בנימין לעבודה דומה בחברת שפי אשר עבד בה כבר בעבר.

לאחר סיום העסקתו של בנימין הגישה חברת ג.י.ט.י. י.ק אריזות בע"מ תביעה נגד בנימין.

בכתב התביעה אשר הגישה חברת ג.י.ט.י. י.ק אריזות בע"מ נטען כי הוא עשה שימוש בסודותיה המסחריים של החברה על מנת לקדם ולסגור עסקאות למעסיקתו החדשה וכי נהג בחוסר תום לב כלפי החברה.

עוד נטען כי בנימין  עשה שימוש ברשימות הלקוחות של החברה, המחירונים, מאפייני המוצרים ועוד. בנוסף, צויינה עסקה ספציפית אשר קידם בנימין עבור מעסיקתו החדשה עוד בזמן תקופת ההודעה המוקדמת כאשר הוא עדיין מקבל שכר מחברת ג.י.ט.י. י.ק אריזות בע"מ.

בית הדין לעבודה דן  בשאלת האיזון שבין חופש העיסוק ובין הזכות של המעסיק להגן על סודותיו המסחריים ועל נכסי הידע שלו.

בית הדין קבע כי נתונים כגון: פרטי לקוחות, מחירים ונתוני המוצרים אינם בגדר סוד מסחרי אך בית המשפט רואה בהם "מידע קונפידנציאלי" - מידע שאינו עונה באופן מובהק להגדרה של סוד מסחרי, אך שימוש בלתי מורשה בו ע"י עובד, יכול להוות הפרה של חובות האמון ותום הלב כלפי המעסיק.

בית הדין ראה בהתנהגותו של בנימין הפרת חובת תום הלב ונדרש לדון בשאלת הפיצוי ההולם. כיוון שחברת ג.י.ט.י. י.ק אריזות בע"מ לא הוכיחה נזק ממוני, קבע בית הדין פיצוי שאינו ממוני בגובה של 60,000 ₪.

אנו מברכים על פסק דין זה אשר מאפשר לתבוע עובדים אשר עושים שימוש פסול במידע סודי של המעסיק לאחר סיום עבודתם אצל המעסיק.

 

תיק 39618-01-20 בנימין פלג  נגד ג.י.ט.י. י.ק אריזות בע"מ ניתן ביום 28/12/23 בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב -יפו

 

כתובת: שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי – בניין אשל, חיפה

טלפון:  04-8661112

פקס: 04-8661113