תפריט נגישות

פסק דין תקדימי הכיר במתווך נדל"ן כעובד, על אף שהוגדר כקבלן עצמאי

פסק דין תקדימי ניתן השבוע בבית הדין הארצי לעבודה שקבע כי מתווך נדל"ן שהועסק כפרילאנסר במשרד תיווך יוכר באופן רטרואקטיבי כעובד וישולמו לו הפרשי שכר והפרשות סוציאליות הנגזרות מהשכר.

 רותם וינר שהינו מתווך נדל"ן במקצועו התקשר בחוזה עם משרד תיווך נדל"ן, הום פלוס בע"מ במשך כשנה וחצי.

בהסכם ההתקשרות בין הצדדים הוגדר וינר כקבלן עצמאי (פרילאנסר), ונקבע בין היתר כי התמורה שיקבל תעמוד על 60% כולל מע"מ מהעמלות שתתקבלנה מעסקאות שיסגור. עוד נקבע, כי ככל שערכאה שיפוטית תקבע כי הוא זכאי לזכויות כעובד, יחושבו תנאי העסקתו לפי שכר מינימום בצירוף תנאים נוספים שפורטו בנספח להסכם. לאורך כל תקופת ההתקשרות (כשנה וחצי) קיבל וינר עמלה חד-פעמית על סך 10,000 ₪ בצירוף מע"מ כנגד חשבונית-מס. מעבר לכך לא קיבל כל תמורה נוספת.

משהסתיימה תקופה ההתקשרות פנה וינר לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשה להכיר בו כעובד ודרש לקבל שכר על תקופת ההתקשרות וזכויות סוציאליות בגין שכר זה.

בית הדין דחה את תביעתו של וינר וקבע כי לא התקיימו יחסי עובד מעסיק בינו ובין משרד התיווך וזאת לאחר בדיקה של מספר פרמטרים לבחינת יחסי עובד מעסיק במקרים דומים.

וינר הגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה אשר בחן את המבחנים המקובלים לקביעת יחסי עובד-מעסיק ביניהם: מבחן ההשתלבות, מבחן הפיקוח ועוד.

בית הדין הארצי קבע כי ניכר שוינר היה חלק אינטגרלי  במשרד התיווך- הוצג באתר החברה, הגיע לישיבות צוות, נדרש לעדכן באופן שוטף את מנהלו הישיר ועוד. וינר נדרש לבצע עבודה ולתת שירות עבור לקוחות המשרד ובהתאם להנחיותיהם של מנהליו.

על כן, בית הדין הארצי הפך את החלטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב וקבע כי בין וינר למשרד התיווך התקיימו יחסי עובד מעסיק.

בהתאם לכך, בית הדין הארצי החזיר את התיק לבית הדין האזורי, לצורך חישוב זכויותיו של רותם, בהתאם למעמדו כעובד. פסק דין זה הינו תקדימי ולמעשה מצמצם את ההגדרה של פרילאנסר (קבלן עצמאי). על מנת להימנע מתביעות המכירות בדיעבד ביחסי עובד מעסיק מומלץ לקבל ייעוץ משפטי ועורכי הדין ממשרדנו עומדים לרשותכם בעניין זה

לקריאת פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה לחץ כאן.

תיק 40817-09-23 רותם וינר נגד הום פרו בע"מ, ניתן ביום 4/4/24 בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים.

 

כתובת: שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי – בניין אשל, חיפה

טלפון:  04-8661112

פקס: 04-8661113