עובד הגיש תביעה בסך כ- 1,000,000 ₪ ונאלץ לשלם הוצאות משפט למעסיק

אנו גאים להציג בפניכם תיק נוסף, בו זכה משרדנו לאחרונה להישג תקדימי בייצוג מעסיק בתביעת עובד כנגדו.

לאוניד גל הינו מהנדס תוכנה אשר עבד בחברת סיסמופ טכנולוגיות בע"מ כ – 12.5 שנים. סיסמופ הינה חברת היי-טק העוסקת בתכנון, פיתוח וייצור של מוצרים ייחודיים המשלבים תוכנה, חומרה ואלקטרוניקה.

בשנים האחרונות לעבודתו של לאוניד בסיסמופ, חלה התדרדרות במצבו הבריאותי והמנטלי של לאוניד והוא ביקש לפרוש מעבודתו. בשל היחסים הטובים שבין הצדדים, סיסמופ תמכה בלאוניד וסייעה לו להמשיך בעבודתו למרות הקשיים הבריאותיים שלו.

בשנת 2017 החליט לאוניד באופן סופי כי ברצונו לסיים את עבודתו שכן הוא אינו יכול עוד למלא את תפקידו כראוי. לאחר שנמצאה ללאוניד מחליפה והוא העביר לה חפיפה, הוסכם בין הצדדים באופן הדדי, כי לאוניד יסיים את עבודתו לאחר תקופת הודעה מוקדמת של חודש ימים.

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, שלח לאוניד לסיסמופ מכתב בדואר רשום, ובו טען כי ברצונו להמשיך לעבוד בסיסמופ כמהנדס תוכנה.

מנהלי סיסמופ הופתעו מהודעה זו אשר היתה בניגוד גמור לדברים שסוכמו בין הצדדים. הודעתו של לאוניד נראתה מלאכותית ונראה כי באה לאחר שלאוניד קיבל ייעוץ כלשהו.

סיסמופ ערכה לליאוניד שימוע, ולאחר מכן נמסר ללאוניד מכתב פיטורים. פיצויי הפיטורים שנצברו לטובת לאוניד בקופת הפנסיה, שוחררו ללאוניד במלואם.

כחודש ימים לאחר סיום עבודתו של לאוניד אצל סיסמופ, הגיש לאוניד תביעה כנגד סיסמופ ע"ס 980,091 ₪.

בתביעתו טען לאוניד כי מגיעים לו הפרשי פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, תשלום בגין עבודה בשעות נוספות, פיצוי בגין תלושי שכר לא תקינים וכו'.

הרכיבים המשמעותיים ביותר בתביעתו של לאוניד היו שעות נוספות (כ – 258,000 ₪), תלושי שכר לא תקינים (כ – 276,000 ₪), תשלום שכר בערכי ברוטו במקום בערכי נטו (כ - 241,000 ₪).

סיסמופ טענה להגנתה, כי תביעתו של לאוניד משוללת יסוד, וכי התביעה מנופחת ומוגזמת באופן חריג.

לתמיכה בטענותיה של סיסמופ ביחס לעבודה בשעות נוספות, צירפה סיסמופ תחשיב מטעם בודק שכר מומחה, אשר הוכיח כי השעות הנוספות המגיעות ללאוניד, הינן כ – 30,000 ₪ בלבד.

סיסמופ טענה כי תחשיבו של לאוניד ביחס לשעות נוספות, אשר עמד כאמור על סך של כרבע מליון ₪, הינו שגוי מכמה טעמים: לאוניד לא התייחס להתיישנות, שהרי חלק מתביעתו הינה על תקופה שלפני 7 שנים ממועד הגשת התביעה; לאוניד שינה את תחשיבו ביחס לשעות הנוספות מספר פעמים; לאוניד לא ביצע קיזוז של שעות חסר לעומת שעות נוספות בחודשים ספציפיים; לאוניד טען כי רכיב "שעות נוספות גלובליות" בתלוש השכר שלו היה פיקטיבי ויש להתעלם ממנו בחישוב השעות הנוספות.

בסופו של יום, בית הדין קיבל את כל טענות סיסמופ בנוגע לשעות נוספות, ודחה את טענת לאוניד ברכיב זה לחלוטין.

בעניין תלושי שכר לא תקינים, טענתו של לאוניד היתה כי בחלק מתלושי השכר היו חסרים פרטים כגון השכר לשעה והיקף המשרה. כמו כן טען לאוניד, כי תלושי השכר כללו תעריף שעתי שגוי שכן רכיב השעות הנוספות הגלובליות היה רכיב פיקטיבי ולמעשה מדובר בחלק משכר הבסיס של לאוניד. בשל כך, טען לאוניד כי ישנם 152 תלושי שכר לא תקינים אשר בגין כל אחד מהם יש לפצותו בסך 1,818 ₪ ובסך הכל יש לפצותו ברכיב זה, בסך 276,336 ₪.

בית הדין קבע כי טענותיו של לאוניד חסרות בסיס, וכי סיסמופ מסרה ללאוניד תלושים אשר שיקפו את שכרו והופקו ונמסרו במועד. עוד קבע בית הדין כי לאוניד עצמו העיד כי היה מרוצה מהמשכורת שלו וכי מעולם, במשך 12.5 שנות עבודה, לא טען כי יש פגם כלשהו בתלושי השכר שלו.

לאור האמור לעיל קבע בית הדין כי לא נפלו בתלושי השכר פגמים מהותיים המצדיקים פיצוי בגינם, ודחה כליל את תביעתו של לאוניד ברכיב זה.

לאוניד תבע בנוסף, סכום של כ – 241,000 ₪, בגין תשלום שכר בערכי ברוטו במקום בערכי נטו. רכיב תביעתו זה של לאוניד התבסס על רישום בתלוש השכר שלו, של מספר רכיבים אשר היו רשומים בעמודה שכותרתה היתה "נטו לגילום".

במהלך המשפט, התברר כי לאוניד לא הביא כל ראיה לתמיכה בטענתו כי הובטח לו כי שכרו ישולם לו בערכי נטו וכי סיסמופ תגלם את שכרו. הוכח כי לאוניד לא פנה לסיסמופ מעולם במשך תקופת עבודתו הארוכה למדי וטען כי יש לשלם את שכרו בערכי נטו ולא בערכי ברוטו.

סיסמופ הצליחה להוכיח, כי הרישום בתלוש השכר, היה רישום שגוי, דהיינו טעות שנפלה בהצגת הנתונים אך לא טעות בתשלום.

בשל כך, דחה בית הדין לחלוטין את רכיב התביעה של תשלום שכר בערכי ברוטו במקום נטו.

סיכומו של דבר, מתוך תביעה של כמליון ₪, פסק בית הדין כי לאוניד זכאי לפחות מ - 4% מתביעתו, דהיינו לסכום של כ – 37,000 ₪ בלבד.

לאורך כל פסק הדין, מתח בית הדין ביקורת נוקבת על התנהלותו של לאוניד ועל הסתירות הרבות שעלו בחקירתו הנגדית בבית הדין.

בנסיבות אלה, קבע בית הדין כי לאוניד ישלם לסיסמופ הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪.

 

אנו גאים במחלקת דיני העבודה במשרדנו אשר ניהלה תיק זה מתחילתו ועד סופו ללא כל פשרות, והצליחה להשיג ללקוחתנו, חברת סיסמופ טכנולוגיות בע"מ, תוצאה מרשימה.

 

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן.

 

• תיק 64209-01-18 לאוניד גל נגד סיסמופ טכנולוגיות בע"מ, ניתן ביום 18/11/2020 בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת.