האם ניתן לדחות תביעה של פרילאנס, למרות שהוא הוכר כעובד החברה?

אנו שמחים להביא לידיעתכם תביעה משפטית שנוהלה על ידי משרדנו. מדובר בתביעתו של טכנאי התקנות (אליהו חן) אשר לאחר התקשרות של 3.5 שנים כעצמאי מול חברה תעשייתית (סאסאטק אגש"ח בע"מ), טען לזכויות כעובד והגיש כנגד סאסאטק תביעה ע"ס 121,282 ₪.
לאחר מאבק שנמשך 3 שנים, זכה משרדנו בניצחון גורף שעה שתביעתו של התובע נדחתה ונקבע כי הוא אינו זכאי לפיצוי כלשהו מהנתבעת.

לפסק הדין חשיבות רבה בכל הקשור לתביעות שמוגשות על ידי ספקים/פרילאנסים, הטוענים (לאחר סיום הקשר המסחרי בין הצדדים) כי למעשה היו עובדים של החברה עימם התקשרו כקבלן עצמאי.

בית הדין לעבודה קיבל את עמדתנו, לפיה גם אם ייקבע כי התקיימו יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים, הרי שהוכח כי התובע קיבל את מלוא זכויותיו בהשוואה לעובד שכיר בחברה – ועל כן לא מגיע לו כל תשלום נוסף.

פסק הדין מהווה "קרן אור" בכל הקשור לתביעות פרילאנסים שהוכרו כעובדים בדיעבד, ומעניק הגנה לכאורה לחברות ותאגידים אשר מתקשרים עם קבלנים עצמאיים. יובהר כי הגנה זו אינה ניתנת בכל מקרה ומקרה אלא רק במקרים ובנסיבות התואמים את פסיקת בתי הדין לעבודה בעניין זה.

להלן תקציר פסק הדין:

אליהו חן ("אליהו") הינו טכנאי התקנות אשר פועל כעוסק מורשה עצמאי מזה כ – 17 שנים. בשנת 2013, התקשר אליהו עם סאסאטק אגש"ח בע"מ ("סאסאטק"), אגודה שיתופית העוסקת בייצור ושיווק מוצרי ניקיון, בהסכם, לפיו יעניק אליהו לסאסאטק שירותי תיקונים אצל לקוחותיה של סאסאטק.

עבור שירותיו של אליהו שילמה סאסאטק לאליהו תשלום כנגד חשבונית מס. התשלום ששולם לאליהו היה לפי חישוב של ימי עבודה ומספר הקילומטרים שאליהו ביצע בכל יום.

בחודש 3/2017 נפסק הקשר המסחרי בין הצדדים ואליהו הגיש תביעה לבית הדין לעבודה, במסגרתה טען כי בינו לבין סאסאטק התקיימו יחסי עובד-מעסיק, ועל כן על סאסאטק לשלם לו פדיון חופשה, דמי הבראה, הפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת ועוד, בסך כולל של 121,282 ₪.

סאסאטק טענה מנגד, באמצעות משרדנו, כי בין הצדדים לא התקיימו יחסי עובד-מעסיק, וכי גם אם התקיימו יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים, הרי שאליהו קיבל, במסגרת התשלומים הנדיבים ששולמו לו מדי חודש על ידי סאסאטק, את מלוא זכויותיו הסוציאליות.

להוכחת טענותיה של סאסאטק, הגיש משרדנו לבית הדין לעבודה חוות דעת מומחה של רואת החשבון דנה בר שדה. בית הדין לעבודה קבע כי הוא מאמץ את חוות דעתה של רו"ח בר שדה הן ביחס לנתונים הכלולים בה והן ביחס למסקנותיה של רו"ח בר שדה, דבר אשר סייע בדחיית התביעה של אליהו.

לסיכום, סאסאטק הוכיחה כי עובדיה אשר ביצעו תפקיד זהה לתפקידו של אליהו, השתכרו בממוצע 8,688 ₪ לחודש. מנגד, הכנסתו הממוצעת של אליהו משירותים שנתן לסאסאטק, היתה בשנים 2014-2016, 17,305 ₪. לפיכך, כאשר הכנסתו של התובע עלתה באופן ניכר על משכורתו של עובד שכיר בתפקיד זהה – נקבע כי אליהו קיבל את מלוא זכויותיו כעובד, ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף מסאסאטק.

תביעתו של אליהו כנגד סאסאטק – נדחתה במלואה.

 

*תיק 17706-05-17 אליהו חן נגד סאסאטק אגש"ח בע"מ, ניתן ביום 17/8/2020 בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה.

 

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן.