תפריט נגישות

תביעה להחזרת השקעה בנדל"ן ברומניה בסך 3 מיליון ₪

רונן הר נוף ("רונן") הכיר שני אחים בשם צדוק ודוד שמואלי ("שמואלי"), אשר הציעו לו להשקיע בנדל"ן ברומניה.

שמואלי הציעו לרונן להשקיע דרכם בשוק הנדל"ן ברומניה, ותיארו השקעה זו כהשקעה בטוחה אשר תניב רווחים גבוהים. כמו כן טענו שמואלי בפני רונן, כי בכל שלב יוכל לקבל את כספו בחזרה, בצירוף הרווחים.

שמואלי טענו בפני רונן, כי הם מאתרים קרקעות חקלאיות ברומניה, אותן הם רוכשים ישירות מהחקלאים הרומנים, במחיר נמוך ממחיר השוק, ולאחר השבחת הקרקע בדרך של שינוי ייעוד לבנייה, הם מוכרים את הקרקעות והמשקיעים נהנים מתשואה גבוהה בהשקעה זו.

בשנת 2008, לאחר מספר פגישות השתכנע רונן, והעביר לשמואלי מחשבונות הבנק שלו בהונג קונג, 1.2 מליון דולר. ע"פ הנחיותיהם של שמואלי, רונן העביר את הכסף לחברה קפריסאית בשם קרוסברי.

הפגישות וההסכמות שבין הצדדים בוצעו בעל פה ולא נחתם ביניהם הסכם כתוב כלשהו.

כשמונה חודשים לאחר שהעביר רונן את הכספים לשמואלי, היה זקוק רונן בדחיפות לכסף וביקש משמואלי 300,000 דולר בחזרה. לאור בקשתו, השיבו לו שמואלי 300,000 דולר, ללא רווחים כלשהם.

החל משנת 2009, פנה רונן אל שמואלי וביקש לקבל את כל כספו בחזרה, בצירוף הרווחים. ואולם, שמואלי טענו בפני רונן כי משבר הנדל"ן שפקד את רומניה, פגע בהשקעה והם ממתינים לרגע הנכון למכור את הקרקעות.

בשנת 2015 הגיש רונן תביעה כנגד שמואלי וטען כי עליהם להשיב לו את יתרת השקעתו, בסך כ – 900,000 דולר (כ – 3 מליון ש"ח), וזאת הואיל ושמואלי הפרו את חובת הנאמנות שלהם כלפיו והפרו את ההסכם עימו.

שמואלי טענו מנגד כי רונן העביר להם כספים עבור רכישת קרקעות ברומניה וכי אין המדובר בהשקעה בקרן השקעות או חברת השקעות, כפי שרונן טען.

בית המשפט קבע כי השליטה בניהול הקרקע נותרה בידי שמואלי, ולא ניתנה למשקיעים כדוגמת רונן, לקבל החלטות לגבי אותה קרקע.

עוד קבע בית המשפט כי פעולותיהם של שמואלי בוצעו בהיעדר שקיפות, ובהיעדר הסכם כתוב. כמו כן, שמואלי לא דיווחו לרונן אודות השקעת הכספים והשקיעו את הכספים כראות עיניהם מבלי שלרונן תהיה ידיעה או אפשרות החלטה בנוגע לכך.

הקרקעות אשר נקנו בכספי המשקיעים, לא נרשמו על שם המשקיעים, ולא נרשמו על שם חברה בה המשקיעים היו בעלי מניות.

בית המשפט קבע כי שמואלי אחראים באופן אישי למצגים ולהפרות החוק שבוצעו כלפי רונן, ואולם, גם לרונן אשם תורם, משנהג ב"עיוורון", ומסר לשמואלי כספים בסכומים גבוהים ללא כל הסכם כתוב, וללא ייעוץ וליווי מקצועי.

על כן קבע בית המשפט כי רונן רשאי לבטל את ההתקשרות עם שמואלי ולקבל את כספו בחזרה, מחמת הטעיה, רשלנות, מצג שווא והפרת חובת נאמנות. ואולם, רונן לא זכאי לתשואה או פיצוי בשל מניעת רווחים, משהדבר לא נקבע בין הצדדים באופן ברור ובשל רשלנותו התורמת של רונן.

בהתאם לכך, חוייבו שמואלי לשלם לרונן 3,097,468 ₪. כמו כן חוייבו שמואלי לשלם לרונן 100,000 ₪ כהוצאות משפט.

 

• תיק 43431-08-15 רונן הר נוף נגד דוד שמואלי ואחרים, ניתן ביום 3/11/2019 בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

*הערה: על פסק הדין הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

כתובת: שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי – בניין אשל, חיפה

טלפון:  04-8661112

פקס: 04-8661113