תפריט נגישות

האם סעיף בוררות בחוזה יכול לעלות 43 מליון ש"ח?

בשנת 2008 נחתם הסכם בין חברת אורתם סהר לבין חברת אלקטרה נדל"ן וחברת אורנים, במסגרתו התחייבה חברת אורתם סהר לבצע עבור חברת אלקטרה נדל"ן וחברת אורנים, עבודות בנייה בפרוייקט הקמת מגדל היוקרה SEA ONE אשר נבנה סמוך לחוף הים של תל אביב.

הפרוייקט הסתיים בשנת 2013 ובשנת 2015 הגישה אורתם סהר בקשה למינוי בורר, בהתאם להוראות ההסכם שבין הצדדים. לטענתה של אורתם סהר, אלקטרה נדל"ן וחברת אורנים נותרו חייבות לה כ- 43 מליון ₪.

בקשתה של אורתם סהר למנות בורר, נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 17/1/16, בשל העובדה שאורתם סהר לא עמדה בתנאים שנקבעו בחוזה, למינוי בורר, כאשר התנאי למינוי בורר היה להתריע בפני יזם הפרוייקט (אלקטרה נדל"ן ואורנים) על המחלוקת, מייד עם היווצרה, ולא יאוחר ממועד הגשת החשבון החודשי למנהל הפרוייקט. כמו כן, נקבע בהסכם כי על הקבלן להעביר לידי מנהל הפרוייקט את פרטי המחלוקת ואת כל החומר הדרוש על מנת לבררה.

הואיל ואורתם סהר לא פעלה כך, קבע בית המשפט כי לא התקיימו התנאים למינוי הבורר ודחה את בקשתה של אורתם סהר למינוי בורר.

אורתם סהר לא ערערה על החלטת בית המשפט המחוזי הנ"ל.

בחודש אוגוסט 2018, כשנתיים וחצי לאחר החלטת בית המשפט המחוזי הנ"ל אשר דחתה את הבקשה למינוי בורר – הגישה אורתם סהר תביעה כספית לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ע"ס כ– 43,000,000 ₪.

יזמיות הפרוייקט, אלקטרה נדל"ן וחברת אורנים, טענו כי לא ניתן להגיש תביעה לבית המשפט, לאחר שהבקשה למינוי בורר נדחתה. הליך הבוררות היה, ע"פ ההסכם בין הצדדים, הדרך היחידה ליישוב סכסוכים, ומשאורתם סהר לא עמדה בתנאים למינוי בורר, היא אינה יכולה לעקוף מנגנון זה על ידי הגשת תביעה לבית המשפט.

מנגד, אורתם סהר טענה כי לא ניתן למנוע ממנה להגיש את התביעה שכן זכות הגישה לערכאות הינה זכות חוקתית, וכי אין לנעול את שערי בית המשפט בפני תובע אלא רק מטעמים כבדי משקל.

בית המשפט בחן את טענות הצדדים וקבע כי ההסכם שבין הצדדים קבע מנגנון ייחודי וספציפי ליישוב סכסוכים, הוא מנגנון הבוררות.

ההסכם, עליו חתומים כל הצדדים, קבע כי תנאי למנגנון יישוב הסכסוכים הוא כי הקבלן יתריע על קיום המחלוקת מייד עם היווצרה ולא יאוחר מהגשת החשבון החודשי. כמו כן, עליו להעביר את פרטיי המחלוקת ואת כל החומר הדרוש, למנהל הפרוייקט.

בית המשפט קבע כי אין מדובר בתנאים טכניים אלא בתנאים מהותיים, אשר נקבעו על מנת שיזמיות הפרוייקט תוכלנה לברר פרטים אודות המחלוקת בזמן אמת, להשיג תיעוד או חומר מהשטח להיערך כראוי להתמודד עם טענות הקבלן.

עוד קבע בית המשפט, כי בהסכם החתום שבין הצדדים, מנגנון הבוררות נקבע כמנגנון בלעדי, וחוץ ממנו, אין כל מנגנון אחר ליישוב סכסוכים.

שעה שאורתם סהר לא עמדה בתנאים למינוי בורר, יש לראות בכך משום זניחת האפשרות להגיש תביעה מצידה. לא קיים בהסכם מסלול נוסף של פנייה לבית המשפט.

על כן, תביעתה של אורתם סהר נדחתה על הסף.

החלטה זו מעידה על חשיבות הניסוח של הסכמים מסחריים, כאשר לעיתים סעיף בודד עלול למנוע בירור של תביעה בסכום נכבד, ועלול לגרום להפסד כספי בהתאם.

• תיק 7657-08-18 פרוייקט אורנים בע"מ ואלקטרה נדל"ן בע"מ נ' אורתם סהר הנדסה בע"מ, ניתן ביום 13/2/2019 בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

הערה: על החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

כתובת: שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי – בניין אשל, חיפה

טלפון:  04-8661112

פקס: 04-8661113